DUDBUT'K'A

AR FİLMİ: "ANAYURT OTELİ"

Zeberceti ren ç’it’anoğaş ot’elişi mance do katipi. Melankolik’i do ti-muşişmance ren. Coxo muşi “Anayurt Oteli” na ren otelis dobaderi ren. Eşo-aşo mtel skidala muşi am otelis uğun. Çxant’eri ar simadaluri kiana uğun tina, aya var oxui3’onen galendo. Ti-muşi impulaps do emuşeni. Nana do baba muşişen anderi genomskide am oteli ren vitootxo odaloni. Otelişi oktalu ren dido meç’ireli. Zebercet ren galeni gomorgva muşişa.

İst’asionişa xolosoni otelişa mulun ar oxorcak Ank’araşi t’reniten ar seris. Ar seri dodgitun. “Ulut’aşi, ar dolonişa moptaminon” ya tkumers. Mara var mulun. Zebercetişi melankolik’uri do ti-muşişmance na ren galenz’irapaşi tude na dolumpulaps psikopati minoba muşi gamulun. Muşi k’ala k’ont’akt’i na qvasunon, na nusiminasunon, na oxo3’onasunon miti var ren gomorgva muşis. İroras xvala, eşoti umiteli ren. Ar şizofreni ren Zeberceti.

K’ap’it’alizmak na yeçkindups xvala noğaluri k’oçişi ar p’rot’ot’ip’i ren Zeberceti. Oş3’anuraşi psikologiuri şurieri umuteloba meğalups. Zeberceti ren mtel k’oçinobaşi yaliti do k’op’iati. Yusuf Atilganişi romanişen adap’t’a3ia xveneri psikologiuri det’ailepeten opşeri ar “doloxeni kianuri” filmi ren. Filmis udodginu “Coxo çkimi Zeberceti” na tkumers gurami çkinik var atamamen coxo muşi çodinuri saxnes.

Rejisori: Omer Kavur; Senario: Omer Kavur; Xena: Yusuf Atilgan; P’roduseri: Omer Kavur, Cengiz Ergun; Musik’a: Atilla Ozdemiroğlu; Z’irapaş rejisori: Orhan Oğuz; Xvena: Odak Filmi, Alfa Filmi; Masağalepe: Macit Koper, Şahika Tekand, Orhan Çağman, Osman Alyanak, Serra Yilmaz, Kemal İnci, Cengiz Sezici, Songul Ulku, Ulku Ulker, Yaşar Guner, Arslan Kacar, Osman Çağlar, Orhan Başaran, Server Mutlu, Xvenaş 3’ana: 1987.                                                                                                                                                              TÜRKÇE