DUDBUT'K'A

MOLDOVANUREPES K'URATE ROMANİAŞİ VİZA NİÇİNASUNON

Romaniaş oxen3aleşk’elen dobadonamşinoba muşişa amaxtimu na unon Moldovanurepe dido na renan şeni Amerik’ak na ixmars “Green K’arti” oğodoba steri ar osimaduşi jin kaixandinen. Moldovaşi dobadonamşinepe şeni Amerik’aşi steri şansiş gamağumuş sist’emaşi oğodobas na gyoç’k’asunon Romaniaşi hukumetis, am fentite madudgedamalurepeş emi p’rofe3ialurot oqopinu mutepeşis emiti Romaniaş sakvariş p’ia3aş dvaç’irobaşi gagnaburot sakvarişa yezdimuşi hak’k’i aqvasunonan.

Doloxenuri Sakvarepeşi Dudmaxvencobaş Naziri Vasile Blagakti, Moldovaşi dobadonamşinepe şeni 4 3’anaşi ugelak’vaturot dvaç’irobaş dodgitumuşi oğodoba dovoçodinat do dobadonamşinobaşi k’rit’ik’epeti ok’o3ubukanobuşi voret yaşi gagnaburot doğarğalu. Blagak, dobadonamşinoba na niçinasunon Moldovanuri k’oçepeşi didopek eşoki Romanias varti dodgitasunonan. Antepeşi didopek Amerik’a do Avrop’aşi xampa dobadonapeşa na mendaxtasunonan şeni Romanias ekst’ra ar oğmale va aqvasunon ya tku.

Blagaşi am osimadupes mtinişi na va isimades Galenuri Sakvarepeş K’omisiaşi mak’aturepek, am gagnaşi osimadu şeni p’op’ulist’urot ar p’olit’ik’a ren ya tkves. Doloxenuri Sakvarepeşi Dudmaxvencobaş (MAİ) noç’arepeşi çkinapes a3’işakis eşopete 500.000 Moldovanurik Romaniaş dobadonamşinobaş oqopinu şeni ofi3ialuri aqvandoba doqu. Am k’oçepeşi nak’otxanobak, k’era mutepeşite artot dovisimadatna eşopete mtinurot 900.000 k’oçişen umosi dido iqven.                                                                                                                                                              TÜRKÇE