DUDBUT'K'A

AR FİLMİ: "MEGABRE"

Cemili do Azemi mcveşi megabrepe renan. Mutepeşi n3’opula diçoduş k’ule artikartişi ambarepe ekol-akolen ognapan mara artikarti çkar var z’irupan. A3’i Cemili ren xampa dulyaşk’oçi. Çileri ren. Ar zoğap’icuri noğas skidun. Odude do Ğormoti muşi geç’areli na ren ar skidala uğun emus. Var uçkin ğomanti, andğati. Doloxe muşi na skidun elit’a xalk’iş gale; dobadona muşi, xalk’i muşi, mtini xelinoba, yani k’olekt’ivuri solidaroba var uçkin. Ğoman mu na rt’u, na var uçkin steri, moxtasneri muç’oşi na iqvasen şeniti mutu var isimadups. Degeneruli ar skidala uğun.

Ar ndğas Cengizi do Azemi z’iropan artikarti 3’anapeş k’ule. Azemik var oxo3’onaps Cengizi. Skidala muşi, k’ont’akt’epe muşi, gagnapa muşi na rt’u steri var ren. Cumaluri, megabruli var ren. Azemik z’iruşi am mcveşi megabre muşişi xali, guişaşen. İmendi uğun, megabre muşiş xalepe oktiru şeni.

Cengizik na skidun p’at’inobapeş doloxe koren ar teri mskvanoba: Melike. Melike ren Cemiliş çilişi da. Cengizi ren mcveşi oras na rt’u steri na var iqvasen ar megabre. Azemi do Melike renan megabre arçkva. Xvala megabre. Seksiuri çkvanerobaşi sebebiten var, adami oqopinot megabrepe renan. Murenki, doloxe muşis na skidun k’erk’elis udodginu gzaşen gamaxtimeri mitxanepe na içinops Melikek aqoropen Azemis. K’arta mskva mutxa steri, am dulyasti uğun ar çodina. Guris ç’vini na uğunanpe renan mtini gza z’iropanpe. Mara Melikek iguraps megabrepe mu na ren, maseyrepekti. 1974 tariğoni am filmi ren, megabrepe mu ren uçkinanpe şeni, ar hedie.

Rejisori, Senario, P’roduseri: Yilmaz Guney; Masağalepe: Yilmaz Guney, Melike Demirağ, Kerim Afşar, Ahu Tuğba, Azra Balkan, Semra Ozdamar, Civan Canova, Nizam Erguden, Yusuf Tunalioğlu, Ozden Yuce; Z’irapaş rejisori: Çetin Tunca; Filmişi musik’ape: Şanar Yurdatapan, Atilla Ozdemiroğlu; Xvenaşi 3’ana: 1974; Xvenaşi k’amp’ania: Guney Filmi.                                                                                                                                                              TÜRKÇE