DUDBUT'K'A

DUBARACEPEŞİ MAPA: SULUN OSMANİ

Sulun Osmanişi coxo, eşo-aşo irik şigneri ren. Murenki mi na rt’u var, muepe na qveret’u iğarğalinen. T’ragiurot na ğuru do oğurunale muşiti na var içkinen am çinoberi dubaraceşi mtinotti var miğunan dobağineri çkina. Sulun Osmani coxoten na içkinen Osman Ziya Suluni 1923-s Fatihis dibadu. Memuri ar babaşi skiri rt’u. 1948-s Fatihis na okiralu oxormance moğerdinuten coxo muşi ognapu. Dulya muşişi mç’ipenobape Alek’oşen iguru. Alek’o rt’u K’umk’apuri ar Urumi.

İrişen meçamure dulyape qu 1950 do 1960-oni 3’anapes. Oput’eşen noğaşa emigra3iaşi 3’anapes, uk’itxu oput’arepe moğerdinu emuk. Oxen3aleşi na ren t’ramvayi, Galataşi dudira, Dolmabahçeşi saat’iş dudira, Noğaluri k’aravepe gamaçu varna okiralapu entepes. Aşopeten saxtekarobape muşiten iqu legandaluri minoba. Galataşi xinci gamaçapt’uşi iç’opinu. Gvari muşi iqu muşi z’egne. 1984 X3alas, Beyoğlus na skidut’u otelis ar gurişsp’azmi emus na ağodu, içkinen. P’oli3iaşi simadaten, Sulun Osmani ar sotxanis şuri muşi Ğormotis meçu. Minobaşi kart’ali na var uğut’u şeniti, umitelepeşi oğurunales let’as niçinu.

Sulun Osmani ok’ule iqveren xumrobaşi tema: Sulun Osmani, çodinuri dulyas, ar oput’aris gamaçamu unt’eren Galataşi xinci 250 liras. Oput’arik, “250 lira ç’it’a geç’areli var miğun, 750 lira miğun. Eya mekça. Sinti 500 lira komomçi” ya tkveren. 750 liraloni geç’areli oxen3aleşk’elen na var gamiçkvinu na goç’k’ondu Sulun Osmanik, 750 lira yado ezderen uğirsoni kart’ali. Hemiti 500 lirati meçeren oput’aris. Moğerdinu na unt’u Sulun Osmani muiğordineren. Na muiğordinu oxo3’onuşiti, derdi muşiten uk’ap’ik’oni doğureren!                                                                                                                                                              TÜRKÇE