DUDBUT'K'A

T'RADİ3İALURİ TEAT'ROŞİ UST'AT'İ: İSMAİL DUMBULLU

İsmail Hakki, na miçkinan coxoten Dumbullu İsmail Efendi 1897-s Uskudarişi Suleymanağa Maxalles dibadu. Baba muşi Zeynel Abidin Efendi rt’u 2. Abdulhamidişi silaxşorepeşen ar teri. Nana muşiti rt’u Fatma Azize Xanumi. İsmailik, Uskudarişi İttihati Terakkiş N3’opulas ok’itxuşa gyoç’k’eren. Ocaği muşis unt’eren emuşi ofi3eri oqopinu. Ar ndğas İsmailik seyriqveren Kel Xasani, Dilkuşa Teat’ros. Aşopeten mateat’re oqopinuşa k’arari meçeren. Teat’roşi sebebiten Malimuri Oşkendur N3’opulaşen geit’k’oçineren. Vitanşi 3’aneri t’uşi, Kel Xasan Efendişi Dilkuşa Teat’roşa amaxteren. Ç’it’a İsmail Efendik Kavuklu Hamdi Efendi, Komik Naşit Efendi steri, em p’eriodişi çinoberi akt’orepe k’ala arto artneri sahnes istereren.

İsmail Efendi, p’rofe3ialurot Şehzadebaşişi Teat’ros gyoç’k’eren. Em p’eriodişi akt’orepeşen Kel Xasan Efendişi sterapeşen 3’oxle sahneşa yulut’eren do ar perdeloni k’omediape osağapt’eren. Mp’oli do Anatoliaş teat’ruli salonepe do livadepes sahneşa gamulut’eren. İsmail Efendik, coxo Dumbullu muç’o na ezdu aşo oxo3’onapaps: “Peruz Xanumi kort’u, mak’ant’e. Samranişen 3’oxle. Am Peruz Xanumi rt’u em p’eriodişi irişen maartani mak’ant’e. Hemti obestupt’u, t’ekst’i muşiti ç’arupt’u. Dumbullu yado ar k’ant’o ibirt’u. Emus ar gazeli ok’atuten obiruşa gevoç’k’i. 'Dumbullu, Dumbullu, Gabarala, Mabarala, Dumbullu' yado vosağapt’i. Aşopeten coxo Dumbullu domiskidu.”

Dumbullu İsmail Efendi, t’radi3ialuri sahnuri xeşnoxvenobaşen Ortaoyunu do Tuluatişi çodinuri didi ust’apeşen ar teri ren. Na osağu rolepeşen namtinepe aşo ren: “Magozleme”, “Kavukonişa Moğerdinoba”, “Juroni Xamamepe” do “Di3xironi Nigari”. Ti-muşi; Halife Abdulmecid Efendi, Şehzade Faruk Efendi, Mustafa Kemal Ataturk do İsmet İnonuti seyriqveren. 1973 Pukrik’aş tutaşakis, zabuni rt’u tina, ixanderen. 50 3’anoni xeşnoxvenobaluri skidala ar jubileten oçodineren. Ar t’rafik’uri kaza ağoderen. 5 3’ilva 1973 Tutaçxas şuri muşi Ğormotis meçeren Mp’olis. Mp’oliş Dolorubaşi Xincis na mek’axtu maartani cenaze ren. Oğurunale muşi ren Karacaahmetişi Sapules, Çiçekçişi meçetiş 3’oxle Uskudaris.

Na osağu p’iesepeş doloxe irişen met’i qorops: “Magozleme”, “Kavukonişa Moğerdinoba”, “Juroni Xamamepe”, “Elakteri Biyav” “Di3xironi Nigari”. Na osağu filmepeşi oşkendas irişen met’i “Nasreddin Xoca” k’ala işinen. Na osağu filmepe: “Nasreddin Xoca” (1971), “Mp’oli Ç’uki Ma K’opa” (1965), “Soytari” (1965), “Nasreddin Xoca” (1965), “Temem Bilakisi” (1963), “Mç’k’idişi Geç’areli” (1962), “Goliş Mapa Caferi” (1962), “Şeyt’anişi Mark’ati” (1959), “Matxire Nisa” (1954), “Bayramişi Seri” (1954), “Şuroni Karagozi“ (Mihriban Sultani) (1954), “Nasreddin Xoca do Timurlenki” (1954), “Dumbullu Tarzani” (1954), “Jurneçi Ndğa do Jurneçi Seri” (1953), “Muru3xepeşi Revu” (1952), “Geçi T’k’va3as Do Gelaçi İsteras” (1952), “Dumbullu Masp’ore” (1952), “İnciloni Çavuşi” (1951), “Varti Sixiri Ren Varti Kerameti” (1951), “Harmaniş Çodinaş Goktinu” (1950), “Sihironi Define” (1950), “Keloğlani” (1948), “Dumbulluk Gorups Avant’uri” (1948), “Kilibikepe” (1947), “Kizilirmaki - Karakoyuni” (1946).                                                                                                                                                              TÜRKÇE