DUDBUT'K'A

NANTANGRİŞA NOÇKİNE ART'EMİSİŞİ OXVAME!

Dianaşi Oxvame oqopinotti na içkinen Art’emisişi Oxvame, Nantrangi Art’emisişa meçkineri rt’u ya itkven. Oxvameşi ok’idu diçoderen Efesis, Krist’eşen 3’oxle 550-oni 3’anapes. Oxvame mtelot mermerişen ik’ideren. Kianaşi şkviti mskvanobaşen ar teri yado işinen. Am oxvameşen genomskide ren xvalot ar-jur mermerişi k’orta. Art’emisişi Oxvame ik’ideren andğaneri İzmirişa 50 km. mendranobas na geladgin Efesis. Oxvame rt’eren Lidiaşi mapa Kroisosişk’elen geç’k’ineri 120 3’anoni ar p’rojeşi çodina.

Art’emisişi Oxvame ok’ixveren Herostratusi coxoni ar mitxanişi sabot'ajiten Krist’eşen 3’oxle 356 3’anaşi maeçdomaarti X3alas. Oxvameşi rest’avra3ia xveneri ren, İskenderişi ğuraş k’ule Krist’eşen 3’oxle 323 3’anas. Murenki, am k’idati ok’ixveren 263-s, İmp’arat’ori Gallienusişi oras na gamaxtu Got’epeşi nank’ap’uşi p’eriodis. Ok’ule Romaşi İmp’arat’ori K’onst’ant’inek ok’idaperen noğa ağaneburot. Mara Krist’ianobaşi gzaten na ulurt’es şeni, oxvame var ik’ideren xolo. Na mek’ilu 200 3’anaşi morgvalis, Efesurepeşi dido Krist’ianobaşi gzaşen ides. Aşo iquşiti, oxvames var aqveren ocerobaluri becitoba. Oxvameş genomskidepeşi didope ipunçxolineren Krist’ianepeşk’elen. Edo majura binapeşi ok’idus ixmarineren.

Brit’işişi Muzeumik sp’onsoroba quşi, John Turtle Voodik oxvame goşogoruşa gyoç’k’eren, 1863-s. 1869 3’anas, z’ireren oxvamepeşi temelepe t’alaxişi doloxe, 6 met’roşi k’ut’alobas. Na z’iru monument’i do genomskidepe iğeren Brit’işişi Muzeumişa. Oxvamepeşen gamiğineri k’idape do monument’epe renan ekonaşis. Andğaneri ndğas ç’anç’axepuna na ren, oxvameşi m3xade let’as mutu var ren namtini sut’unişen met’i. 1904 3’anas, D.G. Hograthişi go3’oncğonerobaten ar k’erk’elik naqonu ontxoruşa. Edo artikartişi jin k’ideri xuti oxvame na rt’u ognapines.                                                                                                                                                              TÜRKÇE