ANASAYFA

TANRIÇAYA İTHAF ARTEMİS TAPINAĞI!

Diana Tapınağı olarak da bilinen Artemis Tapınağının, Tanrıça Artemis'e ithaf edildiği söylenir. Tapınak Efes'te M.Ö. 550 yıllarında tamamlanmış. Tapınak tamamen mermerden inşa edilmiş. Dünyanın yedi harikasından biri sayılır. Bu tapınaktan geriye bugün yalnızca bir iki mermer parçası kalmıştır. Artemis Tapınağı bugün İzmir’e 50 km uzaklıkta bulunan Efes'te inşa edilmiş. Tapınak Lydia Kralı Kroisos tarafından başlatılmış 120 yıllık bir projenin sonucuymuş.

Artemis Tapınağı MÖ 356 yılının 21 Temmuz'unda Herostratus adında biri tarafından kundaklamasıyla yıkılmış. Tapınak, İskender'in ölümünden sonra MÖ 323 yılında restore edilmiş. Ne var ki, bu inşa da 263’te, İmparator Gallienus zamanında Gotların bir akını sırasında yıkılmış. Daha sonra Roma İmparatoru Konstantin şehri yeniden yaptırmış. Ancak Hıristiyanlığı seçtikleri için, tapınak tekrar inşa edilmemiş. Geçen 200 yıl boyunca Efeslilerin çoğu Hıristiyanlığa seçmiş. Böyle olunca da, tapınak dinsel önemini kaybetmiş. Kalıntılarının çoğu Hıristiyanlar tarafından parçalanmış. Başka binaların inşasında kullanılmış.

British Museum, sponsorluk yapınca, John Turtle Wood, 1863'de tapınağı araştırmaya başlamış. 1869 yılında, 6 metre derinlikte, çamurların içinde tapınağın temellerini bulmuş. Bulduğu heykelleri ve bazı kalıntıları da British Museum'a götürmüş. Tapınaktan çıkarılan yapılar ve heykeller oradadır. Bugün bataklık halinde olan Tapınağın asıl yerinde, ise bir kaç sütun haricinde bir şey bulunmuyor. 1904 yılında D.G. Hograth'ın liderliğindeki bir ekip kazılara devam etti. Sitede birbirinin üzerine inşa edilmiş beş tapınak olduğunu duyurdular.                                                                                                                                                              LAZURİ