DUDBUT'K'A

"RABBİ SKANİ ŞENİ K'URBANİ NOÇ'K'İRİ!"

K’urbani, leksik’oniş manaten “oxolosu, emu k’ala Allahişa na ixolosinen mutxani” tkvala ren. İslamuri t’erminot, “Allahişa oxolosuşi noğiraten muayeni oras do muayeni şart’epe na uğun skindina, met’odi muşiten meç’k’iru” tkvala ren. K’urbaniş religiuri hukmi, K’urani, sunneti do ummetişi icmaten gonk’vatineri do Hicret’işen jur 3’anaş k’ule geçinadveri ren. K’urbanişi cincis İbrahimuri/İsmailuri teslimoba uğun.

K’urbaniş ibadet’işa Rabbi çkinik, K’urani muşis am ayet’epeten noğiraps: “Rabbi skani şeni namazi qvi do k’urbani noç’k’iri” (Kevserişi sure, 2. ayet’i), “Çkimi namazi, k’urbani do majura ibadet’epe, skidala do ğura irkianaşi Rabbi na ren Allahi şeni ren. Emus oşkendari var uqonun.” (Enamişi sure, 162. ayet’i)

K’uranik, ibadet’i k’urbaniş noğira şeni; cera, Allahişi artoba, teslimoba, Allahişen şkurnoba, k’ainoba, oxarsuvu, meşvelu, oşinu, mardoba, opağu, gurinoba, mtinoba do Allahişa xolosoba ren yado oxo3’onapaps; k’urbani, xacoba do Allahiş geçinadvus oğirsuten hurmet’i oxvenuti “gurişi tak’va” yado otarifups. Allahi şeni k’urbani na meç’k’irups maceres, am ibadet’i muşiten Allahişa do Allahişi k’ulepeşa vazife na ikipsşi şuuri dvaç’irs; muşenido Allahi şeni ğirsoni na ren ondi k’urbanişi xor3i do di3xiri var ren, Allahişen oşkurinu do Allahişa gurişi teslimoba ren.

K’urbaniş bairamişi namaziş k’ule k’urbani na noç’k’iraps macerek, “xura çkimi Allahişa k’uloba şeni muç’o vixmarna mali çkimiti Allahişa k’uloba oxvenu şeni pxarcup do xura do mali çkimiten k’uloba ispat’i vikip” ya zop’ons. Tkvalaşenti na oxui3’onen steri k’urbanik, am ibadet’i na ikips Muslimanis, Allahişa umosi xolosi oqopinuşi niyetiten na oxor3elaps şeni şurieri qoropa mogapaps.

K’urbanik k’oçi, xezdobaşen, şaxsuri menfaat’epeşen, ixtirasişen omendranaps do Allahiş comert’oba na nak’limu adami noktaps. K’oçi so3iaşa nonç’inaps, manz’ageri do ğaribepe k’ala oxvaktuşi fursat’i meçaps. Ocağişa huzuri dologzaps, berepeşi kunis meşveluşi temas ugoç’k’ondinoni tesirepe oğodaps. Ocağişi k’oçepe sadak’a meçamuşa, k’ainoba oxvenuşa do meşveluşa oxomç’k’inapaps. So3iaş, samimi hisepeten artonoba oxvenus nuşvels. Raxmet’iş melaikepeşi xvama do xarsuva monz’inaps. K’urbani na niç’k’irinen oxorişa raxmet’i do bereketi mumers. Axiret’is, mance muşişa şurieri gexunale iqven do sirat’işi xincişen mek’axtimus numxvacups. Peiğamberi Muhammediş sunnet’epeşen ar teri oxvenuş xeleba do huzuri meçapaps do emuşi şefaat’işa sebebi iqven.

Ey Rabbi çkini, skanda oxolosu do xolosi oqopinu şeni “İsmailepe muşi” k’urbani na axvenen k’ulepe memoktit. Amin.                                                                                                                                                              TÜRKÇE