ANASAYFA

"RABBİN İÇİN KURBAN KES!"

Kurban, sözlük anlamıyla “yaklaşmak, kendisiyle Allah’a yakınlaşılan şey” demektir. İslami terim olarak, “Allah’a yakınlaşmak maksadıyla belirli vakitte, belirli şartları taşıyan hayvanın, usulünce kesilmesi” demektir. Kurbanın dinî bir hüküm oluşu, Kur’an, sünnet ve icmâ-i ümmet ile sâbittir ve Hicretten iki sene sonra meşru kılınmıştır. Kurbanın temelinde İbrahimî/İsmailî teslimiyet yatar.

Kurban ibadetine Rabbimiz Kur’an-ı Kerim’inde şu ayetlerle işaret buyurmuştur: “Rabbin için namaz kıl ve kurban kes” (Kevser suresi: 2), “Şüphesiz benim namazım, kurbanım ve diğer ibadetlerim, hayatım ve ölümüm âlemlerin Rabbi olan Allah içindir. O'nun ortağı yoktur.” (En’am suresi: 162)

Kur’an, ‘kurban’ ibadetinin amacının îman, tevhîd, teslimiyet, takvâ, hayır, ihsan, infak, zikir, şükür, arınma, tevazu, sıdk ve Allah’a yakınlık olduğunu vurgular; kurbana, hacca ve Allah’ın şiarlarına değer verip saygı göstermeyi de “kalbin takvası” olarak tanımlar. Allah için kurban kesen mümin, bu ibadetle esas olarak Allah’a ve Allah’ın kullarına karşı sorumluluğunu yerine getirdiğinin bilinci içinde olmalıdır; zira onun için değerli olan, kurbanın eti ve kanı değil, ifade ettiği mana, yani takvâdır, kalbin Allah’a teslimiyetidir.

Kurban bayramı namazından hemen sonra kurban kesen mü’min, “bedenimi Allah’a kulluğa sevk ettiğim gibi malımı da Allah’a kulluk yolunda sarf ederek hem beden hem de malımla kulluğumu ispat ediyorum” demek istiyor. Kelimenin manasından da anlaşılacağı gibi, kurban, kurban ibadetini yerine getiren Müslümana, Allah'a daha da yakın olma arzusu ve isteğiyle bu ibadeti gerçekleştiği için ilahi sevgiyi kazandırır.

Kurban; ferdi, cimrilikten, kişisel çıkarlardan, ihtirastan uzaklaştırıp, Allah'ın cömertlik sıfatının tecellisine mazhar kılar. Kişiyi topluma bağlar, komşu ve muhtaçlarla kaynaşma imkânını sağlar. Aileye huzur getirir; çocukların dimağlarında yardımda bulunmaktan yana silinmez izler meydana getirir. Aile fertlerini hayır yapmaya, iyiliğe, yardımda bulunmaya, fakirlerle ilgilenmeye alıştırır. Toplumun samimi duygularla bütünleşmesine yardımcı olur. Rahmet meleklerinin dua ve istiğfarlarını artırır. Kurban kesilen eve rahmet ve bereket inmesine sebep olur. Ahirette sahibine manevi bir binek ve sırattan geçmesine destek olur. Hz. Peygamber (sav)’in sünnetlerinden birini yerine getirmenin sevinç ve huzurunu tattırır ve O'nun şefaatına vesile olur.

Ey Rabbimiz, bizi, Sana yaklaşmak ve yakın olmak için “İsmaillerini” kurban edenlerden eyle. Amin.                                                                                                                                                              LAZURİ