DUDBUT'K'A

TURKİAŞİ MAAMAGE: ENVER GOKÇE

Enver Gokçe dibadu 1920-s, Kemaliyeşi oput’e Çitis. 8 3’aneri rt’uşi, ocaği muşi k’ala Ank’araşa idu do kodibargu. Ank’aras, Gazişi Lise oçodinu. Ank’araşi Universit’et’iş Nena do İst’oria-Geografia Fak’ult’et’işi Turkuli Nena do Nç’aralobaşi burmes ik’itxu. Mp’olis, Kadirgaşi Mamguraluri Oncirales direkt’oroba ikipt’uşi, Turkuli Cezaşi K’anoniş 141. maddeşa na nodgitapt’u p’olit’ik’uri dulyapeten ibodert’u ya itku p’rok’urorişk’elen. Maxkemeşk’elen ceza niçinu. 7 3’anaşi morgvalis moloxunales molaxuneri skidu. 1957-s oxişkvinu. Meqonerot sum 3’ana k’onari uçvaşi ceza n3’iru Çorumis. Goiktuşi, redakt’oroba, timoşletineri jurnalist’oba oqopinot ixandu gazetapes, Ank’aras. Mp’olis, Mamguraluri Onciralepeşi direkt’orobas ixandu. Na dibadu oput’es dibargu.

1977-s şvela şeni Bulgariaşa idu. Goiktuşi, xolo Ank’araşa dibargu do tercumepe qu. İptineri leksi muşi gamiçkvinu “Ulku” (“İdeali”) coxoni jurnalis, 1943-s. Ok’ule “Ulku” (“İdeali”), “Yurt ve Dunya” (“Dobadona do Kiana”), “Ant”, (“Tkvala Meçama”) Gun (“Ndğa”), Soz (“Nena”), Yağmur ve Toprak (“Mç’ima do Let’a”), “Yeryuzu” (“Dixa”) steri jurnalepes gamiçkvinu leksepe do st’at’iape muşi, coxo muşiten varna ucoxonot. Oşkendari nena na oxampaps svaluri nenapeten şveri xvenape muşiten ti-muşuri lekşişa nunç’işu. Turkuli leksobas 1940 şi nesili varna “Ç’viloni Nesili” oqopinotti na içkinen so3ialist’uri maleksepeşen ar teri rt’u. P’ablo Nerudaşi leksepeti goktiru Turkuli nenaşa. Çodinuri ndğalepe muşi Ank’aras, Seyran Bağlarişi Huzurişoxoris skidu. 19 3’ilva 1981-s, Ank’aras doğuru.

Enver Gokçek arxvala, doloxe muşis na skidurt’u xalk’işi derdepe var meğalu, edo xolo oxoşkva do timoşletinoba steri temape na uğut’u leksepeti ç’aru. Xvenape muşi mçire ar xalk’işk’elen ik’itxinu. Ğara muşitenti meqoneri nesilepeşa gza o3’iru.

Xvenape muşi: “Dost Dost İlle Kavga” -(“Megabre Megabre İroras Ok’vak’idinu”) (1973), ”Panzerler Ustumuze Kalkarlar”, -(“Panzerepek Yemodgitunan”) (1977), ”Eğin Turkuleri” (1982, DTCF bitirme tezi, olumunden sonra), -(“Eğinişi Birabape”) (1982, Nena do İst’oria-Geografia Fak’ult’et’işi notamamuşi tezi, ğura muşiş k’ule), ”Enver Gokçe’nin Yaşami ve Butun Şiirleri” (1981, olumunden sonra) -( “Enver Gokçeşi Skidala do Mtel Leksepe Muşi” (1981, ğura muşiş k’ule)

Beste xveneri leksepe muşi: “Yusuf Yusuf “ -(“Yusuf Yusufi“), ”Fakultenin Onu” -(”Fak’ult’et’işi 3’oxle”), “Gayri Gider Oldum” -(“Mendaxtimoni viqvi”), ”Turan Emeksiz” -(”Turan Emeksizi”, “Katlime Ferman” -(“Çkimi Oqviluşa Fermani”), ”Meri Kekliğim” -(”Meri Kekliği Çkimi”), “Kore Dağlari” -(“K’oreşi Germape”): Ahmet Kaya, ”Fakultenin Onu” -(”Fak’ult’et’işi 3’oxle”): Grup Baran.                                                                                                                                                              TÜRKÇE