DUDBUT'K'A

AR FİLMİ: "E3XALA NİSA"

1930 3’anaşakis skidu ya na itkven, so3ialuri ar t’radi3ia rt’u e3xala nisaloba. E3xala nisape, doloxe muşis na skidurt’es xalk’işk’elen işinet’erenan. E3xala nisalobas uğut’eren namtini k’aidepe, oraş doloxe yeçkindineri. Ç’it’a na var rt’u, ndğa z’irameri e3xala nisapeşi dulyati rt’eren, 15- 17 3’aneri biç’i berepe oçiluşa oxaziru. “E3xala Nisa”ti ren aşo ar e3xala nisaşi hekaye.

Ali ren xampa ar ocağişi bere. Baba muşi ren esnafi. Artneri orasti belediyeşi reisi ren. 18 3’aneri Ali 3’ana muşi k’onari morderi var ren. Baba muşişi dukanis var ixandeps. Ar meraği uğun, eti ren kuklape do teat’ri. Mtel kiana goxtimuti unon. K’ulanepesti çkar toli var uğun. Am sebebepeten ocaği muşi ren derdoni. Ar gza gorupan. Çare muşi şeni e3xala nisa ren yado icernan. Noğaşi xampa ocağepeşi biç’epe, oçiluşa oxaziruten çinoberi na ren e3xala nisa Emineşen şvela ak’vandepan. Eminek dibargen, mtel ocaği artot na skidun oxorişa. Emines uqonun ar kimoli. Xapisxanas molaxen. Eminek moik’itxups eya xapisxanas. Eminek oxaziraps Ali oçiluşa. Murenki dulya, 3’oxlenepe steri var iqven. Ali do Eminek artikartis aqoropenan. Çodinas, Alik iguraps ocaği muşişa ti-gendrik’u var oxoşkva. Ar k’ele Alişi ocaği, majura k’ele Emineşi mcveşi kimoli… Denizlişi at’mosferis skidu ya na itkven e3xala nisalobaşi adeti na oxo3’onapaps am mskva filmi yeşiğineren K’astamonus.

Masağalepe: Mujde Ar, Nurgul Yeşilçay, Fikret Hakan, Metin Akpinar, Şevket Çoruh, Fusun Demirel, Eylem Yildiz, Mehmet Esen, Nilufer Aydan, Onur Unsal, Kivanç Başkan; Musik’a: Atilla Ozdemiroğlu; Beste do birapa: Sezen Aksu; Tkvala: Bariş Pirhasan; Adap’t’a3ia: Edinç Şenyaylar; Mont’aji: Aylin Zor; Xeşnoxvenuri rejisori: Meral Ozen Yurutucu; P’roduseri: Jale Onanç, Şukran Kozalişi svaraşen adap’t’a3ia na qu: Tarik Gunersel; Senario: Atif Yilmaz, Gul Dirican; Z’irapaşi rejisori: Kenan Ormanlar; Oşkenduri p’roduseri: Haris Padouyas Despina Mouzaki, P’roduseri: Bariş Pirhasan, Sadik Sadik Deveci.                                                                                                                                                              TÜRKÇE