DUDBUT'K'A

AR FİLMİ: "CAZİBE XANUMİŞİ NDĞALURİ İZMOCEPE"

Cazibe ren ukimoceri ar k’ulani. Okimocuş ora muşiti golaçkvineri uğun. Nana muşik kimolepeşi seksualuri tacizişen oçvalu şeni, çkar mutus udodginu gza var meçaps. Filmi ren Cazibe, nana muşi Firuzani do Tamburi Behçetişi hekaye. Artneri oxoris skidunan. Firuzanişi cumak Cazibe, ar k’ele çumers majura k’eleti toli uğun. Ginz’e 3’anapeşen doni na zdipt’u derdepeşi sebebiten Cazibes var askedineren ağanmordaloba. İroras 3’anapeş 3oxleni, liseşen qoropeli muşi na rt’u Kurşati izmons. Cazibek k’idups ağani ar kiana ti muşi şeni. İzmoce muşis, udodginu Kurşati k’ala iqorepen.

Ar seris, Behçetik tamburi gelaçaps. Da muşi incirs. Ok’uleti dido na şvu ğvinişi sebebiten Behçetiti incirs. İzmocepe muşişi gurami Kurşatik, Cazibeşi oxorişa mulun artneri seris. Cumadik koz’irops entepeşi oqoropu. Edo gurişk’rizişen astaxolo ekonaşis doğurun. Cazibek cumadi, muşi sebebiten na ğuru oxo3’onaps. Kurşati imt’en ar vedaşi kart’ali meşkvinuten. Cazibe deli nikten. Mk’ule ar oraş morgvalis oxzabunes skidun. Nana muşiti na ğuru Cazibek mafalobas gyoç’k’aps. Cazibeşi izmonuri skidala muşik, na golulun ora k’ala stera nikten. Murenki, namu izmoce do namu m3xade ren, var açkinen Cazibe Xanumis.

Rejisori: İrfan Tozum; Senario: Macit Koper; Xeşnoxvenuri rejisori: Mete Ozgencil; Z’iraşi rejisori: Aytekin Çakmakçi; K’idaluri: Ayhan Ergursel; Musik’a: Munir Nurettin Beken; Masağalepe: Hale Soygazi, Uğur Polat, Macit Koper, Suna Selen, Nuvit Ozdoğru, Suat Sungur, Can Kolukisa; Xvenaşoxori (k’omp’ania): Muhteşem Filmi (İrfan Tozum). K’ult’uraşi Naziroba do Ark’i 6-şi mxuci meçamuten.                                                                                                                                                              TÜRKÇE