DUDBUT'K'A

TURKETURİ K'OLXEPES SADAK'A VAR UNT'ES!

Ziraat’i do Oput’uri Duliapeş Nazirobak 2006 sezonişi çaiş pasi muşi, şuçaişi şeni 57 k'uruşi, ar k’ilo şeni şvelaburot 8 k’uruşi oqopinuten, 65 k'uruşi yado oxo3'onapu.

Turketuri K'olxepek ist'oriuli 3'oxleni 3'anapes dido ç’vinape z'ires. 1877 do 1914 3'anaşi limapes muxaciroba z'ires. Oxorepe diragades mara çkar oras Ğormotiş imendi var met'k'oçes. Guri k'ap'et'işi xalk'i renan, sadak'a var unt'es entepes, ar xvala hak'k'i mutepeşi na uğunan, 1 k’ilogrami şuçai şeni 250 k’uruşi= 2,5 lira unont'es. Turketiş didi p'at'işi ek’onomiuri xali uğun a3'i. Çkvaneri jur geç’areli na ren dolari do euro 3aşa yextu. Turketuri K'olxepekti am p'at'işi sakvari şeni mu na doskides na mutepe şeni k’aixeşa kaezdes am p'at'inoburot sakvari.

Turketis 766 şilya dek’ari dixas çaişi ziraat’i ixvenen do 200 şilya k’oçik çaişi geç'areliten skidun. Ar sezonis 1,2 milioni t’oni şuçai iç’opinen do emuşen 200 şilya t’oni xomulaçai ixvenen. Turketişi çaiş dixape mteli kianas doloxe maşkvitani ren do Çaykur’ik karta 3’anas dido geç’areli mogaps. Mara çaişi maziraat’epek karta sezonis hak'k'i mutepeşi va yazdenan. Turketuri K'olxepek varti mak'vande renan sadak'ati varti unonan, arxvala hak'k'i mutepe unonan do xolo eşoti unt'es…                                                                                                                                                              TÜRKÇE