DUDBUT'K'A

K'ARİK'AT'URAŞİ DOGURONİ JURNALİ AKBABA

7 Xrist’ana 1922-s Osmanuri alboniten gamaçkvinus na gyoç’k’u Akbaba rt’u p’olit’ik’uri iumorist’uli jurnali. Ar fara gamiçkvenet’u dolonis. İk’ideret’u Yusuf Ziya Ortaç do Orhan Seyfi Orhonişk’elen. Akbaba geink’ilu, 208 k’oro3xali gamiçkvinu şk’ule. 1933-s Latinuri boncapeten xolo kogyoç’k’u gamaçkvinus. Resp’ublik’aşi Xalk’uri P’art’iaşi, ar p’art’ialoni xe3alaşa mxuci na meçapt’u Akbabak, Timoşletineri P’art’ia do Demok’rat’i P’art’ia steri op’ozi3iuri p’art’iapeşa na nodgiturt’u p’eriodepes, var dvark’inu mak’itxalepe muşi. Am muşenobaten doçodinu muşi gamaçkvala (1931-1933 do 1950-1951).

Muşi mak’idale Yusuf Ziya Ortaçişi gura şk’ule 11 Mirk’ani 1967-s, Engin Ortaçişk’elen na gamiçkvinu Akbaba, 28 Xrist’ana 1977-s geink’ilu. Akbabas gamiçkvinet’u k’rit’ik’ape, teat’rişi t’ekst’epe, anek’dot’epe, izmocepeşi k’oment’arepe, ağanmordalepe furç'apeşi ğoci do k’arik’at’urepe. Jurnaliş k’ap’ulaşi but’k’as gamiçkvenet’u galeni k’arik’at’urist’epeşi xvenape.

Osman Celal Kaygili, İbrahim Alaattin Govsa, Ercument Ekrem Talu, Aziz Nesin, Rifat İlgaz, Muzaffer İzgu rt’es Akbabaşi avt’orepeşen namtinepe. Munif Fehim, Zeki Beyner, Fethi Develioğlu, Ali Ulvi, Ramiz, Necmi Riza, Semih Balcioğluti rt’es jurnalişi k’arik’at’urist’epeşen namtinepe. Akbabas na gamiçkvinu k’arik’at’urepe rt’es umosi xolosoni suretişi xeşnoxvenoba. Andğaneri ndğaşi k’arik’at’urist’epeş ust’apeşi ust’apeşa gza na meçu Akbaba iqu ar doguroni ağanmordale avt’ori do k’arik’at’urist’epeşa, muşi gamaçkvalaş morgvalis.                                                                                                                                                              TÜRKÇE