DUDBUT'K'A

AR FİLMİ: SANTA VİTTORİAŞİ ŞİNAXA

Santa Vittoria ren qoroponi germaluri ç’it’anoğa. Muşi bağepe do am bağepeşen 3’ileri qurz’enepeşen noxvene ğviniten çinoberi ren. Am ç’it’anoğa, muşi beledieş reizitenti çinoberi ren. Emuk qorops muşi ç’it’anoğa do emuşeni. Ç’it’anoğa muşi dido na qorops şeniti, muşi mskva bağepes çaneri qurz’enepeşen noxvene ğvini şups, irişen dido. İroras zarxoşi ren. Am muşenobaten çinoberi ren beledieş reizi İtalo Bombolini. Murenki çili muşi Rosa, emus steri var isimadeps. Emus aqven ink’raxi, dido ğvini na şups kimoli muşi. Menceloni, k’ap’et’i do guris na uğun, na ikips ar oxorca ren. Am muşenobaten İtalo ren derdoni. Derdoni ren, şups. Şvaşi, çili muşi işumen. İtalos aderden. Xolo şups. Dğalepeti aşopeten mek’ilaps. İtalos uqonun ar k’ulaniti. Mskvai mskva. Ğnosonii ğnosoni. Am oput’e k’onari ç’it’anoğas, ç’iç’it’a ar k’era uğun İtalos. Ç’iç’it’ati ar kiana uğun emus.

Mussolinişi xe3ala gekteri ren. Hitleruli Germaniaşi malimuri mencelepekti ixazirenan t’erit’oria meşkvinuşa. Murenki em oraşakis limaşen çkar mutu zarari na var z’iru Santa Vittoria a3’i ren oşkurinoniş tude. İt’alias Germanuri mencelepe renan aliansepeşi blok’adeş tude. Santa Vittoriati, doloxe muşi na ren regionişa xolosoni ar k’işlas dobargeri Germanuri mencela idasen ç’it’anoğaşa mk’ule ora şk’ule. Moxtimeri am ambariten xalk’is amt’en keifi. Germani generalis toli uğun xalk’işi ğvinis do emuşeni. Muşi xe3alaşi coxoten, ğvinis xe na gedvasunonanti ignapen. A3’i ç’it’anoğaş mtel xalk’i derdoni ren. Mara am derdi var içoden ğvini oşumuten. Ar milioni p’ot’lik’a ğvini uğunan do var unonan meçamu antepe Germani generalis. Ç’it’anoğaşi Ğormoturi do 3xuneri ğo3’oncğoneri na ren do ğvini irişen met’a na qorops İtalo do ç’it’anoğaşi umçanepek gorupan ar gza am xalişa. Ğvini mutepeşi mitişa meçamu var unonan do emuşeni.

Xalk’ik oxanduten şinaxups ar milioni p’ot’lik’a ğvini mcveşi ar Romanuri ğormas ar seriş doloxe. Mtel ofi3ialuri rezervepeşi ç’arapeti iktirinen. M3ika p’ot’lik’aten ğvini na uğunan steri ğarğalapan. Çodinas Nazuri malimuri mencela mulun. Germani generali moğerdinu şeni çkvadoçkva çarepe i3adinen; mara m3udişi ren. Germani generalis uçkin ğvinişi rezervi met’a na ren, emus na itkuşen. Ğvini so şinaxeri ren, oz’iru şeni şurdoguriten gorups. Gecgineri var iqven. Arçkva ar çare koren: Gest’ap’o do muşi oğarğalapuşi met’odepe. Lima, qoropa, oz’i3inoba, ent’rik’a, elaloba do mşkurinacoba steri tema na uğun adamuri, k’omik’uri, seriozuli ar filmi ren Ç’it’anoğaşi Şinaxa.

Rejisori: Stanley Kramer; P’roduseri: Stanley Kramer, George Glass; Senario: Ben Maddov, Villiam Rose, Robert Crichton (romani); Xvena AOO; Xvenaş 3’ana: 1969; Ginz’enoba: 139 3’uti; Gamaçkvalaşi tariği: 29 Gimua 1969; Musik’a: Ernest Gold; K’inemat’ografia: Giuseppe Rotunno; Edit’orepe: Earle Herdan, Villiam A. Lyon; Oparobaşi k’omp’ania: United Artists; Nena: İnglisuri; Masağalepe: Anthony Quinn, Anna Magnani, Virna Lisi, Hardy Kruger, Sergio Franchi.                                                                                                                                                              TÜRKÇE