DUDBUT'K'A

ÇİÇİA TOSBAĞA

Tosbağa ren Testudinesişi k’erk’elaşen. Dido p’eci do qvilinuri ar t’k’ebişi doloxe skidun. Tamo ogzaloni, otxo k’uçxoni, onçorunari ar 3xovari ren. Na var meida3’u irişen mcveşi 3xovarepeşen ren. 200 milioni 3’anaşen doni, tosbağapeşi xurape eşo-aşo artneri ren. Mşkironobaşa nuxondun. Oşidojurneçivit 3’ana k’onari skidun. 250 k’onari sort’i muşi iz’iren. Tosbağak k’arta oras ğureli steri incirs. Na skidun k’elepes t’u3anoba im3ikanaşi, tosbağak skidun bunduri steri. Dido omjoroni xomula let’apes ar ğorma ntxorups. Skidun ekonaşis mtel qinoraşi morgvalis.

Tosbağaşi dudi ren xuraşi eçkinderobaşen ç’it’a. Muşi p’ici nungaps k’vincişi k’ik’ilis. Var uğun k’ibirepe. Mara p’eci do mak’vatale-eçkindineri kraluri ar t’abak’a uğun. Tosbağak ç’opups do punçxolups muşi mgvana emuten. Muşi nenati ren mk’ule do çiçku. Muşi k’uçxepeşi k’un3’ulis uğun xuti k’iti. Muşi bu3xape ren k’irk’oleri do p’eci.

Tosbağak imralen markvaliten. Muşi markvalepe renan morgvali. 3’una tosbağak skups monç’inoras. Muşi k’ap’ulaşk’eleni k’uçxepeten nxtxorups k’ut’ala şveri let’aşa. Naşkumers muşi markvalepe ekonaşis. Oçvalu şeniti, markvalepe let’aten motumers. Jur tuta var diçodaşa, muşi motalapek gamulun markvalis. Muşeburot imgvanenan.                                                                                                                                                              TÜRKÇE