ANASAYFA

UYUŞUK KAPLUMBAĞA

Kaplumbağa Testudines takımındandır. Çok sert ve kemiksi bir kabuk içinde yaşar. Ağır yürüyüşlü, dört ayaklı, sürüngen bir hayvandır. Soyu tükenmemiş en eski hayvanlardandır. 200 milyon yıldan beri kaplumbağaların vücut yapıları hemen hemen aynıdır. Açlığa dayanır. Yüz elli yıl kadar yaşar. 250 kadar kaplumbağa türü bulunmaktadır. Kaplumbağa, sık sık ölü gibi uykuya dalar. Yaşadığı yerde sıcaklık düşünce, kaplumbağa uyuşup kalır. Bol güneş ışıklı kuru topraklarda bir delik kazar. Bütün kışı orada geçirir.

Kaplumbağanın başı, vücuduna göre küçüktür. Ağzı kuş gagasına benzer. Dişleri yoktur. Bunun yerine, sert ve kesici yapıda boynuzsu bir tabaka vardır. Kaplumbağa, bununla besinlerini yakalar ve parçalar. Dili ise, kısa ve yumuşaktır. Ayaklarının uçlarında beş parmağı vardır. Tırnakları kıvrık ve serttir.

Kaplumbağa, yumurtlama yolu ile ürer. Yumurtaları yuvarlaktır. Dişi kaplumbağa yazın yumurtlar. Arka ayaklarıyla nemli toprağa bir çukur oyar. Yumurtalarını buraya bırakır. Korumak için de, yumurtaların üzerini toprak ile örter. İki ay dolmadan yavruları yumurtadan çıkar. Kendi başlarına beslenirler.                                                                                                                                                              LAZURİ