DUDBUT'K'A

"ABXAZİAS SKİDALA DO K'ULT'URA"

Gamamçkumalaş Organiza3ia Nartişi maartani svara “Abxazias Skidala do K’ult’ura”, 1990 3’anas Mp’olis gamiçkvinu. 1976 3’anas Abxazi matarixe Yura G. Argunişk’elen Soxumis na gamiçkvinu svara, Abxazurişen Turkulişa Hayri Ersoy do Yalçin Karadaşişk’elen guiktirinu. Svaraşi 3’oxleni but’k’as Abxazuri Na3ionalur Muzeumişen ar p’anorama, k’ap’ulaşi but’k’as Abxazi t’amadepe gez’in.

Gamamçkumala Nartişi imzaten svaraş k’ap’ulaşi but’k’as aşo noç’ars: “Generalurot Ç’erk’ezi yado na içkinen K’avk’asiaşi ot’okt’oni do cumaluri xalk’epe -Abxazi, Adiğe, Asetini, Çeçeni do Dağistanurepe- Turkias mtinot var içinenan. 19. oş3’anuraşi geç’k’aşakis K’avk’asiaşi irişen k’aleboni grup’i na 3’opxupt’u Abxazi-Adiğeş xalk’ik, andğaneri ndğas muşi dixasti umek’arbinuşi k’abği meçaps. Abxazepeşi skidala, k’ult’ura do nak’onobaşi ktirape gon3’k’imerot na oxo3’onapaps am noç’are, Abxazuri nenaşen Turkuli nenaşa goktiru çkini şeni vazife rt’u. Am noç’are, 3’oxlenhukmi, uçkinoba do duşmanobaş vardo ilmi, sanat’i do mtinobaş nena na işinasunon kianaşi omenduten, umek’arbinuşi k’abği na meçaps k’arta xalk’epeşa hedie iqvas”.

Otxo no3’ileşen 3’opxineri svaraşi maartani no3’iles; 19. oş3’anuraşen andğaşakis Abxazepeşi nak’onobas do Abxaziaşi etnik’as na iqu ktirape, majurani no3’iles; Abxazias ek’onomik’uri skidala, masumani no3’iles; ocağuri skidala-so3ialuri skidala, maotxani no3’iles; Abxazepeş gamantana do k’ult’uraşi temape doloç’areli ren.

Ok’vanduşi t’ilifonişi nomeri: 0212 252 33 92                                                                                                                                                              TÜRKÇE