DUDBUT'K'A

İST'ORİULİ MP'OLİŞİ ŞKVİT RAK'ANİ

Mp’olişi Belediyeş amblemis na gez’in şkvit ç’it’a sumari, jin muşis noğa na geidginu rak’anepeşi simboli ren. K’artayik şkvit rak’anişen molaşinaps mara am rak’anepe na uçkin k’oçepe m3ika ren. Mp’olişi simboli oqopineri am rak’anepe dginan, noğaşi cixaşğocepeten gok’ireli K’onst’ant’iniye (Constantinople) yado na içkinen irişen mcveşi burme muşis. Mcveşi Roma şkvit rak’anişi jin na gedgit’u steri Ağani Roma yado na ik’idinu Mp’oliti şkvit rak’ani muşiten coxo ognapu. Am şkviti rak’ani aşo ren:

1. Sarayburnuşi rak’ani: Mp’oli iptinerot na ik’idu raioni ren. Mcveşi p’eriodis, İp’odromi do Ak’rop’oli na geladgit’u, andğaneri Sultanahmetişa xolosoni raioni ren. Sarayburnis mağali na ren am raionis geladgin Sultanahmedişi meçeti do Ayasofiaşi muzeumiti, Topkapişi sarayişen met’i. Sarayişi oşkenduri livadişen doloxeni livadişa gza na meçaps Akağalar kapisi (Babus Saade) nişani yado ik’abulinen.

2. Nuruosmaniyeşi rak’ani: Çemberlitaşi do Nuruosmaniyeşi meçeti na geladgin rak’ani ren. Cağaloğlus, Kapaliçarşi k’ala Babialis artikartişa gza na meçaps Nuruosmaniyeşi rak’anis, 1. Maxmudişi xe3alas 1748-s ok’idoba muşis na geiç’k’eret’u do 3. Osmanişi xe3alas 1755-s ok’idoba muşi na içoderet’u do na geladgin raionisti coxo muşi na meçeren Nuruosmaniyeşi meçeti geladgin. Meçetiş k’omp’leksişi doloxe, Nuruosmaniyeşi rak’aniş nişani ren yado na icerinen k’iderkva koren. Çemberlitaşişi sut’uni, Beyazitişen Sultanahmedişa na gulun Divanyoluşi kuças geladgin. Am raionişi Osmanuri p’eriodişi irişen beciti bina ren Nurosmaniyeşi meçeti. Am raionis, Bizant’iuri p’eriodis K’onst’ant’inişi forumi geladgit’u.

3. Beyazitişi rak’ani: 2. Mehmedişi iptineri xaremi na ik’idineret’u meidani na ren Beyazitişi rakani ren Beyazitişi raionis. Am speros, Mp’olişi Universit’et’i do 2. Beyazitişi xe3alas 1505-s na ik’idapinu Beyazitişi meçeti geladgin. Beyazitişi dudira, Mp’olişi Universit’et’iş k’amp’usişi doloxe dgin. Am rak’anis na geladgin majura beciti bina ren Suleymaniyeşi meçeti.

4. Fatihişi rak’ani: 2. Mehmedik 1470-s na nok’idapu Fatihişi meçeti do 2. Mehmedişi turbeti na geladgin rak’ani ren. Em oraşen genomskide ar teği sut’uni geladgin, Fevzipaşaşi kuças, Fatihişi PTT-s go3’odgin uçodu ar erazis. Am sut’uni, maotxani rak’anişi nişani ren yado icerinen. Raioni Fatihişi şkaguronis na geladgin Fatihişi meçeti do muşi k’omp’leksi ren am rak’anişi beciti bina. Zeyrekişi ek’lesiuri meçetiti am rak’anis geladgin.

5. Sultanselimişi rak’ani: Raioni Fatihişi semt’i Çarşambas na geladgin rak’ani ren. Sultanselimişi meçeti do muşi k’omp’leksişi doloxe geladgin Yavuz Sultan Selimişi turbe. Fethiyeşi meçetiti (Mcveşi Maria P’amak’arist’osişi Ek’lesia) am rak’anis geladgin. Bizant’iuri p’eriodiş Bonosişi sarniciti akonaşis geladgin. Emuşen met’a, Urumuri Lise, Fenerişi P’at’rik’xanati geladgin am rak’anis.

6. Edirnekapişi rak’ani: Bizant’iaşi İmp’arat’ori K’onst’ant’işi k’arargaxi ren T’ek’furişi sarayi na geladgin rak’anis. Mp’olişi irişen mağali rak’ani yado içkinen. Mihrimah Sult’anişi meçeti akonaşis ren. Emuşen met’a, K’ariyeşi muzeumiti am raionis geladgin.

7. Davutpaşaşi rak’ani: K’onst’antinişi k’arargaxi na rt’u Tekfurişi sarayi, irişen k’ai na z’irops rak’ani ren. Çapa, Cerrahpaşa, Hasekişi k’omp’leksi, Samat’ia, Altimermeri do Mak’iosişi sarnici (Çukurbostani) geladgin am rak’anis. Am rak’ani ren Aksarayi k’ala Topkapişi cixaşğocepeşi şkas na geladgin raionis. Am raionişa xolosoni ar sotxanis geladgin Arcadiusişi sut’uni.

Entepeşen met’a cixaşğocepeşi gale na geladgin çinoberi rak’anepe aşo renan: Beykozis Yuşaşi rak’ani; Rumelihisaris Şehitlikişi rak’ani; Sariyeris Madenişi rak’ani; Paşabahçes Karlitepe (“Mtvironi rak’ani”); Beyoğlus Tepebaşi do Fetihtepe (“Xegedvuşi rak’ani”); Şişlis Hurriyetişi rak’ani, Gayrettepe, Esentepe, Kuştepe; Kağithanes Nurtepe, Şirintepe Seyrantepe, Gultepe, Çeliktepe; Kadikoyis Fikirtepe, Goztepe; Uskudaris İcadiyeşi rak’ani, Sultantepe, Nakkaştepe, Buyuk Çamlicaşi rak’ani do Kuçuk Çamlicaşi rak’ani.                                                                                                                                                              TÜRKÇE