DUDBUT'K'A

EMTİ NA İNÇVİRS K'ARMAXA

K’armaxa (Salmonidae trutta) ren Salmonidaeşi familiaşen. Somoni k’ala xolosoni mzaxali ren. K’armaxa yado na vucoxopt çxomepeş irxolo var ren xvalot somonişi sort’işen. Familia somonnidaeşi majuranepe na 3’opxups oncorhynchus do salvelinus sort’epeşen moxtimeri namtini çxomepesti “k’armaxa” itkven. K’armaxa, t’u3anoba muşi 10-şen 15 dereceşakis qini, mağeri do moşkva oksijenoni 3’k’arepes skidun. Ar sotxanis var dodgitun, bunduri var ren.

Pamparepe muşi ren udaz’oni do muşi ker3elapeti ren ç’iç’it’a. Doloxenuri 3’k’arepes skidun do xor3iş maç’k’omale çxomi ren. Markvalişen ağangamaxtimeri motali çxomepek skidunan 3’k’aris na z’irupan mç’acepeşi larvapeten. İrdaşi, imxors ç’it’a çxomepe, loqa 3’k’arepes na skidunan k’aridesepe, mç’acepe do na putxun bobonç’vape. 2- 3 3’aneri iqvaşi, imzik’en pukrinora do stvelişi tutapes. 3’una k’armaxak dontxorups ar k’ut’ala k’udeli muşiten kvanç’alapuna do mxişiliten motrageri k’ut’alobas. Markvalepe muşi akonaşis naşkumers. Kimolikti notasups markvali. Sort’i muşişen markvalik 45 ndğaşen sumi tutaşakis na ren ar p’eriodis guin3’k’en. 3’unas ar sezoniş doloxe 5000- 6000 k’onari markvali askven. Murenki, markvalepeşen gamaxtimeri k’armaxapeş motalepeşi oşişen 90 k’onari iç’k’ominen didi çxomepeşk’elen iptineri sumi tutaş doloxe. Ğalepeşi opintu, ğula oskedinoba do met’ibalobaşi sebebiten, am çxomepek im3ikanen ndğaşen ndğaşa.

Eşo- aşo mtel k’armaxape renan maxarale, loqa 3’k’ariş çxomepe. Xvalot (didopeten somonişa xolosoni mzaxali) zoğaşi k’armaxa, somonepe steri zoğas skidun. Xvalot osku şeni amulun loqa 3’k’arepes. P’asifik’uri ok’ianusişi somoni k’ala xolosoni mzaxali na ren n3aşot’k’apuş k’armaxa, k’oçişnoxvene t’ibapes omralu şeni Amerik’aşen moğineri ren. Orubaşi k’armaxa steri, çkineri ren çxomiş omralobas. Turkias k’arta svas k’armaxa na omralaps ç’it’a varna didi k’idalape iz’irinen. K’armaxas dido varna ç’it’a na içkinen tudeni sort’epeti kuğun:

N3aşot’k’apuşi k’armaxa (Oncorhynchus mykiss, mcveşi coxo muşi Somon gairdneri), Anatoliaşi k’armaxa (Salmo platycephalus), Abant’işi k’armaxa (Salmo trutta abanticus), Uçazoğaşi k’armaxa (Salmo trutta labrax), K’avk’asiaşi k’armaxa (Salmo trutta caspius), Didi ç’ereloni k’armaxa (Salmo trutta macrostigma), Zoğaşi k’armaxa (Salmo trutta trutta), Ğalişi k’armaxa (Salmo trutta forma fario), T’ibaşi k’armaxa (Salmo trutta lacustris), Aralişi k’armaxa (Salmo trutta aralensis), Gardaşi k’armaxa (Salmo trutta carpio), Sevanişi k’armaxa (Salmo ischchan), Marmorataşi k’armaxa (Salmo trutta marmorata), Amu-Daryaşi k’armaxa (Salmo trutta oxianus), Ronişi k’armaxa (Salmo trutta rhodanensis), Balk’anişi k’armaxa (Salmo trutta dentex), Ezenamişi k’armaxa (Salmo trutta ezenami), Mak’edoniaşi k’armaxa (Salmo balcanicus), İt’aliaşi k’armaxa (Salmo trutta cettii), Boşnak’işi k’armaxa (Salmo trutta taleri), Fibrenoşi k’armaxa (Salmo trutta fibreni).                                                                                                                                                              TÜRKÇE