ANASAYFA

DİKİNE YÜZEN ALABALIK

Alabalık (Salmo trutta), Salmonidae familyasındandır. Somon balığı ile yakın akrabadır. “Alabalık” diye adlandırdığımız balıkların hepsi sadece somon cinsine ait değillerdir. Somonnidae ailesinin diğerlerini oluşturan Oncorhynchus ve Salvelinus cinslerinden olan balıkların bazılarına da “Alabalık” denilir. Alabalık, sıcaklığı 10 -15 derece soğuk, berrak ve bol oksijenli sularda yaşar. Çok hareketlidir.

Yüzgeçleri dikensiz, pulları çok küçüktür. İç sularda yaşar. Lezzetli ve etçil bir balıktır. Yumurtadan yeni çıkmış yavru balıklar, çoğunlukla sudaki sinek larvaları ile beslenir. Büyüdükçe; küçük balıkları, tatlı su karideslerini, sinekleri ve uçan böcekleri yer. 2- 3 yaşında, ilkbahar ve sonbahar aylarında çiftleşir. Dişi alabalık, çakıl ve kum kaplı derinliğe kuyruğu ile bir çukur açar. Yumurtalarını buraya yerleştirir. Erkek ise; yumurtayı döller. Cinsine göre yumurta, 45 gün ile 3 ay arasında açılır. Bir dişi, bir mevsimde 5.000- 6.000 kadar yumurta yumurtlayabilir. Ne var ki, yumurtalardan çıkan alabalık yavrularının %90'ı ilk üç ay içinde, daha büyük balıkların yiyeceği olur. Akarsuların her geçen gün kirlenmesi, çarpık yapılaşma ve barajlar sebebi ile bu balıklar, her geçen gün azalıyor.

Hemen hemen tüm alabalıklar yırtıcı, tatlı su balıklarıdır. Sadece (daha çok somon balığı ile yakın akraba) deniz alabalığı aynı somon balıkları gibi denizde yaşar. Sadece yumurtlamak için akan tatlı sulara girer. Pasifik okyanusu somonu ile yakın akraba olan gökkuşağı alabalığı, suni göllerde yetiştirilmek amacı ile Amerika'dan getirilmiştir. Çay alabalığı gibi, o da balık üretiminde tanınmıştır. Türkiye’de her yerde alabalık üretilen küçük veya büyük çiftliklerine rastlamak mümkündür. Alabalığın az veya çok bilinen türleri de vardır:

Gökkuşağı alabalığı (Oncorhynchus mykiss, eski adı Salmo gairdneri), Anadolu alabalığı (Salmo platycephalus), Abant alabalığı (Salmo trutta abanticus), Karadeniz alabalığı (Salmo trutta labrax), Kafkas alabalığı (Salmo trutta caspius), Büyük benekli alabalık (Salmo trutta macrostigma), Deniz alabalığı (Salmo trutta trutta), Dere alabalığı (Salmo trutta forma fario), Göl alabalığı (Salmo trutta lacustris), Aral alabalığı (Salmo trutta aralensis), Garda alabalığı (Salmo trutta carpio), Sevan alabalığı (Salmo ischchan), Marmorata alabalığı (Salmo trutta marmorata), Amu-Darya alabalığı (Salmo trutta oxianus), Ron alabalığı (Salmo trutta rhodanensis), Balkan alabalığı (Salmo trutta dentex), Ezenami alabalığı (Salmo trutta ezenami), Makedonya alabalığı (Salmo balcanicus), İtalyan alabalığı (Salmo trutta cettii), Boşnak alabalığı (Salmo trutta taleri) Fibreno alabalığı (Salmo trutta fibreni).                                                                                                                                                              LAZURİ