DUDBUT'K'A

İRAK'İŞ KURDİSTANİŞİ AVT'ONOMİURİ K'ORTA

İrak’işi Kurdistani, Federaluri İrak’işi Resp’ublik’aş olandeşk’eleni dixapes na gez’in Bağdatişa mek’ireli avt’onomiuri k’orta ren. Nak’onoba muşi 5.500.00, dixaşzoma muşi 80.000 k’m² do nananoğa muşi Erbil na ren k’ortaşi çkva noğape ren; Duhok, Suleymaniye, Musul do Kerkuk. K’ortas Kurdepe k’ala Turkmenepe, Asurepe do Suryanepeti skidun. Ofi3ialuri nenape muşi Kurduri do Arabuli na ren k’orta, Hikumeti Heremi Kurdistanişk’elen (Kurdistaniş K’ortaşi Xe3ala) iktalinen. Dixape muşi germapuna ren. Mağali nispet’oni p’et’rolişi odudepe uğun. Generalurot 3’k’ari oz’iru meç’ireli iqven. 3’k’ari na var uğun şeni xomuloba iz’iren. St’rat’egiuri st’at’u muşi beciti ren. İrani do Suriaş oşkendaşi ticaret’iş golaxtimoni gza ren.

İrak’iş Kurdistanişi Avt’onomiuri K’orta, 11 Mirk’ani 1970 tariğis Saddam Xuseyini do Mustafa Barzaniş oşkendas na ixvenu akt’i k’ala geidginu. Avt’onomiaşi toliten İrak’işi olandeş k’eleni sum noğa, nanç’inerot 37.000 k’m² k’onari k’orta, Erbilis na geidginasunt’u lok’aluri p’arlament’oşk’elen iktalasunt’u. Edoxolo İrak’işi p’arlament’os 5 naziri do dudnaziriş manuşvale Kurdi iqvasunt’u. Kurduri nena İrak’işi k’arta k’ele, Arabuli nenaş k’ule majurani nena iqvasunt’u. Mara k’orta, İran-İrak’işi limaş oras xe3alaşi k’ont’rolişen kogamaxtu do İranişi k’elenari iqu. Saddam Xuseyinik limaşen 3’oxle akt’i mejilu do 1974 3’anas p’arlament’oşen Kurdi nazirepe get’k’oçu. Am oğodaş k’ule Kurdepek yedgites. Am xalik lima şeni İrak’işa p’at’i tesiri oğodu. Korfezişi maartani limaş 3’oxle do limaş oras Saddam Xuseyinişen na imt’u şilyapeten Kurdi, Turkiaşa mek’axtu. Turkiaşk’elen na goin3’k’u k’amp’epes Kurdi mamt’inepeşa şvaneroba, dobargoba do dolokunuşi temapes nişvelinu.

İrak’iş Kurdistanişi Avt’onomiuri K’ortaş p’arlament’os; Kurdistanişi Demok’rat’ik’uri P’art’ia, Kurdistanişi Tereşmaqoropeş Artoba, Kurdistanişi İslamuri K’ank’ala, Kurdistanişi Sosialist’uri P’art’ia, Kurdistanişi Madulyeş P’art’ia steri p’art’iape koren. K’ortaş xalk’iş didope Sunni do Şafişi mezxebişen ren. K’ortas; K’at’olik’i, Ortodoksi, Suryani, Sumexi do Keldanepeşi ek’lesiaşa mek’ireli Krist’iani xalk’i do şilyapeten Yezidepe skidun. K’ortas, noğa Erbil do Suleymaniyes oirkianuri havaşlimani ren. Akonaşişen; Viyana, Frankfurt, Stokholm, Amsterdam, Dubai, Umman do Mp’olişa, dolonis otxoneçişen dido p’icdop’ic putxaşi seferepe ixvenen.                                                                                                                                                              TÜRKÇE