DUDBUT'K'A

MUSTAFA KEMALİŞİ NA VAR İÇKİNEN SVARAPE

Mustafa Kemal Ataturki içkinen “Nutuk” (“Tkvaloba”) (1927) coxoni svara muşiten. Mara; am svara muşişen met’i svarapeti kuğun. “Vatandaş İçin Medeni Bilgiler” (Dobadonamşine Şeni 3iviluri Çkinape”) (1930), “Geometri Kitabi” (Geomet’riaşi Svara”) (1937). Amuşen met’i, Majurani Meşrutiyet’iş (“Dudk’anonuri Xe3ala”) 23 X3ala 1908 tariğis ignapinu şk’ule, ağanmordale ar ofi3ieri oqopinot malimobaşi jin k’on3ent’ra3ia na qu Mustafa Kemalis, noxazire majura svarapeti na uğun var içkinen didopeten. Am svarapeşi coxope aşo ren: “Takimin Muharebe Eğitimi” (“T’imişi Limaluri Gamantana”), “Cumali Ordugahi” (“Cumalişi Ordugaxi”), “Tabiye Tatbikat Seyahati” (“T’akt’ik’a P’rakt’ik’aşi Magzaloba”), “Boluğun Muharebe Talimi” (“Divizionişi Limaluri Dulya”), “Zabit Ve Kumandan İle Hasbihal” (“Ofi3ieri Do Sardalepe K’ala Ğarğaloba”), “Tabiye Meselesinin Halli Ve Emirlerin Sureti Tahririne Dair Nesayih” (“T’akt’ik’uri P’roblemaşi Olaginu Do Geçinadvapeşi Oç’aru Şeni Broşuri”).

“T’imişi Limaluri Gamantana”: Berlinişi Malimuri Universit’et’işi direkt’orepeşen Generali Litzmanişi “Mobiliza3iaşi Xalis T’imi, Divizioni do Bat’alionişi Limaluri Dulyape” coxoni xvena muşişi maartani burme ren am svara. Mustafa Kemalişk’elen Germanuri nenaşen Osmanuri nenaşa tercume xveneri ren. Asirişi gamamçkumalaşk’elen 1908-s Selanik’is na gamiçkvinu svara ren 64 gverdoni.

“Cumalişi Ordugaxi”: Cumalişi Ordugaxi rt’u, Osmanuri dobadonaşi Mak’edoniaş t’erit’orias, Koprulu - İştipişi gzaş jin. Am ordugaxis, 30 Mariaşinaşen 8 St’aroşina 1909- şakis 3xenoni brigadis ixvenapineret’u gamantana do manevra. Ağanmordale ar ofi3ieri oqopinot am manevras na ak’atu Mustafa Kemalik am svara ç’aru. Svaras; 3xenoni divizia, p’olk’i, brigadaşi gamantana do manevrape oxo3’onapaps. Svaras uğun am malimuri manevrapeş morgvalis na iç’arinu not’epe do 7 k’rok’i. 1909-s Selanik’is na gamiçkvinu svara ren 39 gverdoni.

“T’akt’ik’a P’rakt’ik’aşi Magzaloba”: Ar limaşa gza meçamu do emuşi oktalu şeni namtini p’rin3ip’epe na var ren, oxoi3’onapinen am svaras. Amuş met’i, sardali na ren mitxanişi k’valifik’a3iapeşenti ambarepe niçinen. 1911-s Selanik’is na gamiçkvinu svaras uğun 40 gverdi.

“Divizionişi Limaluri Dulya”: Mustafa Kemalik Generali Litzmanişen tercume na qu svara ren. Skidaloni sotxanepes lima, dudoçvala do nank’apa steri temapeşen çkinapa meçaps. Mp’olis, 1912-s na gamiçkvinu svara ren 74 gverdoni.

“Ofi3ieri Do Sardalepe K’ala Ğarğaloba”: Nuri Conkerik 1914-s na gamoçkvu “Ofi3ieri do Sardali” coxoni svaraşa mxuci meçamu şeni, am svara ç’areret’u Mustafa Kemalik. Mp’olis, 1918-s na gamiçkvinu svara ren 23 gverdoni.

“T’akt’ik’uri P’roblemaşi Olaginu Do Geçinadvapeşi Oç’aru Şeni Broşuri”: Mtel tudeni rutbeloni sardalepeşa geçinadvape oç’aru do goşogorinuşi temapes çkina meçamuş noğiraten ç’areli ren. Am mç’ipe svara gamiçkvinu 1916-s, Edirne-s.                                                                                                                                                              TÜRKÇE