DUDBUT'K'A

AKT'ORİ ROBERT' ST'URUA

Teat’ri do filmişi direkt’ori Robert’ St’urua dibadu 31 X3ala 1938-s. Brext’i, Şeksp’iri, Çexovişi p’iesepe originaluri osaxnuten içinu oirkianurot. Robert’ St’urua dibaderen art’ist’uli ar k’eras. Baba muşi Robert’ İvanoviç St’urua rt’u çinoberi mxat’vari, namuşi xat’epe renan uvadoni o3’irobas Tbilisiş xeşnobaşi muzeumis. Robert’ St’urua ren çileri Dudana Kveselava k’ala, namuk na ren matarixe do art’ist’i. Dudana xanumi ren Mixail Kveselavaşi k’ulani, namuk na rt’u çinoberi filologi, maç’arale do filosofi do ixanderen tercumanot Nurenbergişi davapeş oras.

Robert’ St’uruak ixandu Mixeil Tumanişviliş umçanobas Tbilisişi Oxen3aluri Teat’ruli İnst’ut’is. Oçodinu gamantana muşi 1961-s. Edo geç’k’u muşi k’arieras teat’ri Şota Rustavelis, so iqu duddirekt’ori 1979-s do art’ist’uli duddirekt’ori 1982-s. Robert’ St’uruas aqu maartani gecginoba, Art’ur Millerişi noxvene Salemişi Davaten 1965-s (originaluri oduduri: The Crucibles). Ok’ule, Robert’ St’uruak osaxneren Bert’olt’ Brextişi K’avk’asiuri Kvamç’aruşi K’erk’eli (1975), Richard 3. (Londoni do Edinburgi, 1979- 80) do Mapa Lear (Nev York’i, 1990). “Richard 3” do “Mapa Lear”is, na o3’iru direkt’orobaten, Robert’ St’uruaşi coxo gamaxtu Şeksp’iruli teat’rişi p’aradoksuli osaxnus. Şeksp’irişi 37 p’iesişen 17 k’onari isaxninu Rustavelis. “Hamlet” (1986) isağinu Riverside Studio şeni Londonis, Alan Rickmani k’ala Hamletişi roliten. Aya ignapinu çodina 50 3’anaşi irişen k’ai Şeksp’iruli noxvene Şeksp’iruli Oirkianuri K’erk’elaşk’elen.

Robert’ St’uruaşi noxvenepek goiktu doloxeni kianaşa 1990-epes: K’alderonişi “Skidala ren izmoce” (1992), Brext’işi “Sezuanişi k’ai k’oçi” (1993), “Yak’op’işi toliten biblia” (1995, didopeten Yak’ob Gogebaşvilişi Kortuli alboni svaraşen adap’t’a3ia) do Grigol Robakiz’eşi “Lamara”ten (1996). Edo ağani mileniumis, Robert’ St’uruaşi maseyralepe k’ala dialogi iqveren umosi filosofiuri xonaroni do nufok’usu didopeten uğuraloba do skidalaşi şkas ar ğaras. Çodina osaxninupeşi met’aforuli nena aşik’ari ren umosi p’oet’uri do fant’aziuri “stiksi”tenti aqveren emus Gia Qançelişi musik’aşi onç’oba. Hamletişi jur ağani versia (2001 do 2006) do Bek’et’işi “Godoti pçumert’işi” (2002) isaxnineren emuşk’elen Tbilisis.

Robert’ St’uruaşi maeçkinaluri kiana ren xampa do çkvaneri. Muşi noxvenepek xarmanups t’ragediuli do k’omik’uri, p’olit’ik’uri k’omedia do melodrama, k’lasik’uri k’omedia do filosofia, so irişen mendrani k’un3’ulis mağnoselobas a3’iren sark’azmişk’elen iperineri mutxaperoba. Edo direkt’orik oktalaps saxne do maseyralepe mç’ipenoba do perpunobaten. Aşopeten muşi simadapek xe gedumers p’iesişi melodia do rit’mis.                                                                                                                                                              TÜRKÇE