DUDBUT'K'A

OFİ3İALURİ İDEOLOGİAPEŞİ BLOK'ADE

Lazuri nena, k’ult’ura do ist’oria şeni xveneri na uğun xandapeten na içinen Ali İhsan Aksamazişi beciti ar xanda muşiti, Yulva Uçazoğaş jin na itkven ofi3ialuri ideologiape şeni ren. Gamaçkvaloba Sorunişi Xalk’epeşi İst’oria K’ult’uraşi Serialişen na gamiçkvinu xandas avt’orişi, çkvaneri p’eriodik’apes na gamaxtu vitosum st’at’ia muşi gedvaleri ren.

Xanda muşis Aksamazik, ofi3ialuri ideologiape do ofi3ialuri ist’oriaş gagnapeşi toliten et’nisit’es o3’k’ers. Meodani mik’ro-na3ionaluri mitxanepeşi xes doskidineri na ren ndğa çkinis k’ult’uruli do nenauri muşeoba mutepeşi na var açkinenan çkvaneri grup’epeşi gamatanerepe şeni zararoni çodina qvasunonan ya tkumers. Et’nisit’e şeni ofi3ialuri ideologiapeşi mek’arboba do mik’ro-na3ionalurişi şovenizmaş şkas doskidineri ren na tkumers avt’orik, tereşi z’ireli mtinobaten p’olit’ik’uri menceli do k’ararobas domaç’irenan yado goşinaps.

Svaras doloxe na ren st’at’iape antepe ren:

. Ç’areli Lazuri nç’arolobaşi gyoncğoneri İskenderi 3’itaşi mi rt’u? Muşeni iqvilu?
. Sovietepeşi Lik’ateşi p’eriodis K’avk’asiuri xalk’epe
. Sovietepeşi Lik’ateşi na3iapeşi p’olit’ik’a do K’avk’asia
. Ofi3ialuri ist’oriaş p’icis ofi3ialuri ist’oria: “Xemşinuri mpuloba”
. “Lok’aluri nenape”: Nananenape oskedinu-i? Oğuru-i?
. “National Geographic”işi “Yulva Uçazoğa”
. Ar ofi3ialuri ist’oriaşi o3adu: ”Abxazetiş ist’oria”
. “P’ati ar p’lani”
. Çkinobaten na iyanu ar tema
. “Demagogiaşi çkinerk’oçepe”
. “Mu gağodu skanda, mu gağodu aşo?”
. “Qini limaş 3’anape”şen emsali ar st’at’iaşi jin mk’ule ar ç’ara
. “Lazepe, Ç’erk’ezepe do Kurdepe”

Ok’vanduşi t’ilifonişi nomeri: 0212 511 08 29                                                                                                                                                              TÜRKÇE