ANASAYFA

RESMİ İDEOLOJİLER KUŞATMASI

Laz dili, kültürü ve tarihi üzerine yaptığı çalışmaları ile bilinen Ali İhsan Aksamaz’ ın önemli bir çalışması da Doğu Karadeniz’deki resmi ideolojiler üzerine. Sorun Yayınları – Halkların Tarih Kültür Dizisinden çıkan çalışmada yazar, çeşitli periyodiklerde yayınlanmış 13 makalesine yer veriyor.

Eserinde Aksamaz, resmi ideolojiler ve resmi tarih tezleri ekseninde etnisiteyi değerlendiriyor. Meydanın mikro-milliyetçi unsurlara kaldığı günümüzde kültürel ve dilsel aidiyetlerinin farkında olmayan ve çeşitli gruplara mensup aydınların tehlikeli sonuçlara yol açacağı uyarısında bulunuyor. Etnisitenin resmi ideolojinin yok sayıcılığı ile mikro-milliyetçiliğin şovenizmi arasında sıkışıp kaldığını ifade eden yazar, ülkenin somut gerçekliğinden hareketle politik irade ve kararlılığa ihtiyaç olduğunu hatırlatıyor.

Kitapta yer alan makaleler şunlar:

. Yazılı Laz edebiyatının öncüsü İskender 3’itaşi kimdi? Neden öldürüldü?
. Sovyetler Birliği döneminde Kafkasya halkları
. Sovyetler Birliği’nin milliyetler politikası ve Kafkasya
. Resmi tarih resmi tarihe karşı: “Hemşin gizemi”
. “Yerel diller”: Anadilleri yaşatmak mı? Öldürmek mi?
. “National Geographic”in “Doğu Karadeniz”i
. Bir resmi tarih denemesi: ”Abhazya tarihi”
. “Menhus bir plan”
. Bilinçli olarak geciktirilmiş bir değinme
. “Demagoji uzmanları”
. “Ne oldu sana, ne oldu böyle?”
. “Soğuk savaş yılları”ndan örnek bir makale üzerine kısa bir not
. “Lazlar, Çerkezler ve Kürtler”

Edinme telefonu: 0212 511 08 29                                                                                                                                                              LAZURİ