DUDBUT'K'A

ADİGEYAŞİ RESP'UBLİK'A

Adigeyaşi Resp’ublik’a, Rusiaşi Federasioni na 3’opxups federaluri resp’ublik’apeşen ar teri ren. K’avk’asias, ğali İnguri do Donişakis Uçazoğa k’ala Azak’işi zoğap’icepeşen K’avk’asiaşi germapeşakis na golacans dixaşa Adigeya itkven. Adigeyaşi Resp’ublik’aş coxo andğas, nak’onoba dork’ineri na uğunan (%24,2) Adigepeşen ezdimeri ren. Nananoğa Mayk’opi, dixaşzoma 7.800 k’m2 na uğun resp’ublik’aşi nak’onoba ren 450.000 adami.

Adigeyaşi Resp’ublik’a, ğali K’ubani do Labaşi k’vazaliş k’ele, 300 k’m ginz’enoba do 10- 30 k’m mçirenoba k’onari dixaş jin, 27 X3ala 1922 tariğis “Ç’erk’eziaşi Avt’onomiuri Oblast’i” coxoten geidginu. 24 Mariaşina 1928 tariğis “Adigeyaşi Avt’onomiuri Oblasti” (AOO) yado coxo iktirinu. 1936 3’anas AOO-şi let’ape imçiranu, nananoğa Mayk’opi i3’opxinu. Gimua 1990-s xe3alobaşi k’arariten resp’ublik’a na ognapu AOO, 3 X3ala 1991-s Rusiaşi SFSR-şa mek’ireli avt’onomiuri resp’ublik’a iqu. Xrist’ana 1991-sti Adigeyaşi Resp’ublik’a coxoten Rusiaşi Federasioniş doloxe amaxtu. Adigeyaşi Resp’ublik’as, Adiguri do Rusuli nenoni adamepeşi artneri p’olit’ik’uri temsilobaşi p’rinsiboni, p’rezident’obaşi gverdi sist’ema uğun.

Adigeyas; Mayk’opi do Adigeysk’i noğape do şkvit raioni (Tahtamuk’ay, Tevçejsk, K’rasnogvardeysk’i, Şogenovsk’i, Koşehablsk’i, Giaginsk’i do Mayk’opsk’i) uğun. Omjoreş k’eleni germapunape var mara let’ape ziraat’i şeni moxva uğun. Moduli let’ape do xampa mt’k’ape (% 40) uğun, o3’k’aru ixvenen, lazut’i, dik’a, mjonokte, şekerişpancari, çai, tutumi irgen. Ğali K’ubaniş gomorgvas bazaruli zerzevati irgen edo xolo dadaliti geimp’onen. P’et’roli do gazişi xampa rezervepe uğun. İndust’rialuri binape Mayk’opişi ok’rebules dgin. Ziraat’uri indust’ria, kerest’e, mobilia, parfumeri, şekerişi fabrik’a uğun. K’limat’i, p’anaroma do tabiat’i, t’urizmi do şursağobaşi ok’rebulepe şeni dido moxva uğun.                                                                                                                                                              TÜRKÇE