ANASAYFA

ADİGEY CUMHURİYETİ

Adigey Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu’nu oluşturan federal cumhuriyetlerden biridir. Kafkasya'da İngur ile Don nehrine kadar Karadeniz ile Azak denizi kıyıları boyunca Kafkas sıradağlarının kuzeyinde bulunan alana Adigeya denilir. Adigey Cumhuriyeti adını, günümüzde nüfusu azınlık haline gelmiş olan (%24,2) Adigelerden alır. Başkenti Maykop, yüzölçümü 7.800 km2 olan cumhuriyetin toplam nüfusu 450.000 kişidir.

Adigey Cumhuriyeti, Kuban ve Laba ırmaklarının solunda, 300 km uzunluğunda ve 10- 30 km genişliğinde bir şerit üzerinde, 27 Temmuz 1922 tarihinde "Çerkes Özerk Oblastı" adıyla kuruldu. 24 Ağustos 1928 tarihinde "Adige Özerk Oblastı" (AÖO) adını aldı. 1936 yılında AÖO'nın toprakları genişletildi, yönetim merkezi Maykop'a taşındı. Ekim 1990'da egemenlik kararı alarak cumhuriyet ilan eden AÖO, 3 Temmuz 1991'de Rusya SFSC'ne bağlı bir özerk cumhuriyet oldu. Aralık 1991'de ise Adigey Cumhuriyeti adıyla Rusya Federasyonu içinde kaldı. Adigey Cumhuriyeti'nde, Adige ve Rus dilli nüfusun siyasal temsil eşitliği ilkesine dayanan yarı başkanlık sistemi yürürlüktedir.

Adigey; Maykop ve Adigeysk kentsel alanlarıyla, yedi rayon (Tahtamukay, Tevçejsk, Krasnogvardeysk, Şogenovski, Koşehablski, Giaginski ve Maykopski) birimine ayrılır. Dağlık güney bölümü dışında toprağın tamamına yakını tarıma elverişlidir. Verimli tarım toprağı ve zengin ormanları (% 40) vardır, sulama yapılır, mısır, buğday, ayçiçeği, şeker pancarı, çay, tütün yetiştirilir. Kuban ırmağı boyunda pazara yönelik sebze yetiştirilir, ayrıca gül üretimi de yapılır. Zengin petrol ve doğal gaz yatakları vardır. Sanayi, Maykop merkezinde yoğunlaşmıştır. Tarıma dayalı sanayi, kereste, mobilya, parfümeri, şeker fabrikası bulunur. Mevcut iklim, manzara ve tabiat, turizm ve sağlık merkezleri için mükemmel bir alt yapı hazırlamıştır.                                                                                                                                                              LAZURİ