DUDBUT'K'A

AR FİLMİ: TOSBAĞAPETİ PUTXUN

Amerik’ak İrak’is xe na gedvu ndğalepeşen arm3ika 3’oxleni ora ren. Am filmi yeşiğineren Kurduri ar mant’raluri k’amp’is, namuk na k’ideri ren noğape Akre do Duhok k’ala Turkiaşi sinoriş şkas na geladgin ar semt’is. Am k’amp’is na skidunan ağanmordalepeşi p’aşurape oxoi3’onapen. Filmişi dudxasiati ren Sorani coxoni 13 3’aneri ar ağanmordale. Ocaği var uğun emus. Emuk iboden t’elevizionepeşi ant’enepe otamiru k’ala. Emuşeniti z’egne gedveri uğun “sat’elit’i” yani “p’eyk’i”. Soranis uçkin arm3ika İnglisuri. P’eyk’uri t’elevizionişen na ognaps İnglisuri ambarepe goktaps eşo-aşo k’amp’is na skidunanpes. Dido ixelen am dulyaten, namuk na ikips. Amerik’aşi Ok’ont’aleri Oxen3alepeşi Dudmaxvence George V. Buşik P’ent’agonişen na ikips oxo3’onapape goktaps Soranik “Ç’umen ç’ima mç’imasunon” yado.

K’amp’işi berepek Sorani dido qoropan. Sorani do majura ağanmordalepes uğunan ar gza geç’areli mogapu şeni: Mayini oz’iru, ok’orobu do Ok’ont’aleri Na3iapeşa gamaçamu. Mara am dulya ren dido oşkurinoni. Am sebebiten uk’ore3xu ağanmordale doskideren uxeeli, uk’uçxeli, na t’k’va3eren mayinepeten. Soranik aqoropen 14 3’aneri Agrinis, namuk na moxtu k’amp’işa. Agrinis uqoun utole ç’iç’it’a ar biç’i do jur xanç’ali muşi t’k’va3inas mestikeri ar cuma. Soranik gza gorups meşvelu şeni Agrinişi ocağişa. Bedigoç’veri ar skidala na skidun Agrinis unon oğuru, oskidu var. “Tosbağapeti Putxun” ren, Saddamiş k’uleni İrak’is yeşiğeri maartani filmi.

Maktale: Bahman Ğobadi; Senario: Bahman Ğobadi; Oz’iramuşi maktale: Şahram Assadi; Musik’a: Hossein Alizadeh; Masağalepe: Soran Ebrahim, Avaz Latif, Saddam Hossein Feysal, Hiresh Feysal Rahman, Abdol Rahman Karim, Ajil Zibari; Xvenaşi 3’ana: 2004; Dobadona muşi: İrani do Fransia; Ginz’enoba muşi: 98 3’uti; Nena muşi: Kurduri; Sort’i muşi: Drama; Oz’iramuşi tariği: 6 Pukrik’a 2005; Originaluri coxo muşi: Kusiyan Ji Dikarin Bifirin.                                                                                                                                                              TÜRKÇE