DUDBUT'K'A

AR FİLMİ: K'OMİSAR ŞEKSP'İRİ

Filmis Kadir İnanirik na nosağu k’omisari ren dido k’evi ar mitxani. K’artayis aşkurinen muşi xuçeşen. Xususurotti k’anoniş mt’inerepes. Mara k’omisariti ren baba. Emus uqoun ar k’ulani bere. K’omisarişi k’ulanis ar ok’oç’işobaşa ok’atu unon. Murenki arm3ika oraş k’ule, k’omisarik oxo3’onaps, k’ulani muşi k’anseri na ren. Am zabunobas çare var uğun. K’ulani muşi ğurasunon. Aya na uçkin k’omisaris unon oxoktalu k’anseroni k’ulani muşi. K’arak’oli nikten teat’rişi n3’opulaşa. K’anoniş mt’inerepeti, p’olisepeti masağalepe nikten. Aşopeten “Pambuğişi P’rensesi do Şkviti T’up’aepe” isağen k’arak’olis. K’arak’olişi steğos geidginen “Dobadonamaqorope Şeksp’iri”şi heykeliti.

Filmik oxomo3’onapan, m3ika dğa doskidineri ağanmordale k’ulanis mskva dğalepe o3’iramu şeni, xe mutepeşis na muxtepan k’onarite k’arta ondi na ikips k’omisari baba, p’olisuri memurepe, maxircepe do madubaracepeşi k’oçiş qoropa do ok’ok’atoba.

Maktale: Sinan Çetin; Senarioşi maç’are: Mesut Ceylan; Masağalepe: Kadir İnanir, Mujde Ar, Gazanfer Ozcan, Pelin Batu, Okan Bayulgen, Ozkan Uğur, Mustafa Altioklar, Selahattin Duman, Ertaç Unsal, Mesut Ceylan, Metin Çekmez, Hayrettin Unverdi, Kenan Baydemir, Vedat Demir, Asu İşik, Zaven Çiğdemoğlu, Uzay Yilmaz, İrem Sanda, Sebastian Aleksander, Burçe Ersin, Zeki Ocak, Ozcan Pehlivan, Yaşar Mirzalli, Metin Ors; Firma: Eser; K’ost’umi: Yudum Yontan; Xonarişi doloç’ara: Kaan Karlik; Birapape: Nil Karaibrahimgil do Mazhar Alanson; Firma: Ozen Film; Laborat’uari: Sinefekt; Xvena: Plato Film; Sort’i: K’omedia do drama; Dobadona: Turkia; Nena: Turkuli; Ginz’enoba: 116 deik’e.                                                                                                                                                              TÜRKÇE