DUDBUT'K'A

HZ. MUHAMMEDİŞİ SKİDALA

Okorturaşi Manebrobaş Ok’oxtinale do Diyanet’iş Vak’fişi oşkendari xandate İnglisi cinconi Muslimani maç’are Martin Lingsişk’elen (Ebubekir Siraceddin) na iç’arinu Hz. Muhammedişi Skidala coxoni svara, İnglisurişen Kortulişa guiktirinu. Svara, 2008 3’anas Mp’olis “3xovreba Muhammadisa” coxote gamiçkvinu. Svara, Tbilisişi Oxen3aluri Universit’eşen P’rof. Dr. Mariam Nanobaşvilik goktiru. Svaraşi go3’otkvale “Allahişi Elçi” coxote, P’rof. Dr. Ap’olon Silagaz’eşk’elen iç’arinu.

Martin Lingsişi Hz. Muhammedişi Skidala coxoni noç’are andğaneri dğaşakis xveneri irişen beciti siyerişi xandapeşen ar teri ren. Andğaneri mak’itxalepeşa na notkvaps xali muşite svaraşi irişen beciti xususoba ren, referansi mutepeşi temeluri İslamur odudepeşen ezdimu. Svara, modernuri nena do metodite iç’arineren tina odudepe muşi ayeti do hadisepe k’ala İbni İshak’i, İbni Sadi do Taberi steri ordoneri p’eriodişi İslamuri k’lasik’epeşen 3’opxun. Svara na oğirsaps majura mutxaniti ren, maç’are muşiş ç’araloburi minobaşi kart’aliş jin oz’iru. Edoxolo Hz. İbrahimişen Hz. Muhammedişakis na rt’u p’eriodi oxulasute mak’itxalepes ist’oriuli mk’ule p’ersp’ektiva niçinen.

Kianas çinoberi siyeruli svaraş Kortulişa goktirinus, Muslimanepe k’ala Okorturaşi majura xalk’epes Hz. Muhammedi umosi k’ai açinas yado na numxvacasunon şeni didi becitoba uğun. Okorturaşi xalk’epes Hz. Muhammedi şeni mtini çkinape aqvan yado na gamiçkvinu svara, na unon adamepeşa bediava niçinen. Svara, Okorturas dido inç’elinen edo svara na ik’itxupan adamepek Hz. Muhammediş skidala şeni mtinot oçkinu do emuşi xvameri dava do moğeri gurapaşen oambaruşi xeleba, çilamure dobute o3’irapan.                                                                                                                                                              TÜRKÇE