DUDBUT'K'A

OGAREŞİ JOKERİ DİXAŞMARKVALİ

Dixaşmarkvali (Solanum tuberosum) ren p’atlicanarepeşi (Solanaceae) familiaşen tipişi mzgudaş sort’i. K’romi muşi iç’k’omen. Ginz’enoba muşi 60- 80 sant’imişakis iqven. Xçeuri, gurişperuli pukirepe aqven. K’romi muşi vardo mtel majura k’ortape muşi ren ğurz’uloni. Let’aş tude na uğun k’orta muşis dixaşmarkvali itkven. Am k’romi ren xampa nişast’ate. Am sebebiten dixaşmarkvali ren beciti mgvana. Am k’romi nark’ot’ik’epeşi omralusti ixmaren. Dixaşmarkvalis uğun p’rot’einiti. Nispet’i uğun nişast’as %20, p’rot’einisti %12. Mgvanaşi pasiti ren 95 k’aloria.

Let’aş jin na çans k’ortape muşis ğurz’uloni alk’aloidepe uğun tina, k’romi muşi va ren ğurz’uloni. Çimoni dixaşmarkvalepesti alk’aloidepe aqven. Am sebebiten aşo dixaşmarkvalik nusebebups o3’ink’us. Dixaşmarkvalis na uğun nişast’aşi k’ak’alepe renan burti varna m3xulişi formas. 70- 100 mik’ronişi didinobas k’ak’alepe uğun. Galeni ker3ela muşi skit’a do mç’ita, xor3i muşiti xçe varna skit’a iqven. Skit’a dixaşmarkvali ren k’aişi. Dixaşmarkvalişi tasis itkven milva.

Dixaşmarkvali feidoni ren diabet’işi zabunobaşa. Çare ren u3’k’arobaşa. K’uç’i do vitojurk’iti mç’uşi ulserişa feide oğodaps. P’icvişi floxtiti ok’aaps. Mç’uşi 3’i3’epeş mek’arbus nuşvels. Cerğvişi floxtişa feidoni ren. Dixaşmarkvalis uğun çkvadoçkva sort’epe. Andğaneri dğaşi bot’anist’epek dixaşmarkvalişi dobadona, Omjore Amerik’a ren yado k’abuli ikipan.                                                                                                                                                              TÜRKÇE