DUDBUT'K'A

YEMBUZ'ĞİNALE SALMAN RADUYEV

“Xvala mgeri” yado na içinet’u Salman Raduyev, 1967 3’anas dibadu. Çeçenistanişi maartani cihadişi mogapus akt’ivi roli na aqu do muşi dobadona şeni imanite na ik’abğu do şehidi na iqu, Çeçenepeşi didi k’umandanepeşen arti rt’u. Çeçenepeşi timoşletinerobaş k’abğaşi semboli coxopeşen arteri na rt’u Raduyev, Çeçenistanişi maartani p’rezident’i Dudayevişi sica rt’u. Raduyev, mk’ule oras Gudermesişi belediyeş dudmaxvencoba qu. Kizilyarişi goşot’k’va3u do Pervomayskoyeşi ok’abğute içinu.

9 3’anağani 1996-s Dağistanişi noğa Kizilyaris goşat’k’va3u do Rusi askerepe konokaçu. Raduyev do mucahidepek, Rusiaşi mencelepeş abluk’aşen dido ziyani uz’iramu komuçites do Çeçenistanişa kuk’uniktes. Am oğodaş k’ule Rusiaşi xe3alak Çeçeni mucahidepe k’ala artneri stolis kodoxedu do mutarek’eşi akt’is imza kogedves.

Raduyev, Mirk’ani 1996-s geç’k’alas p’at’işi diyaralu, ar toli kodudgitu do tişqvilişi ar k’isimi konapaşu. 13 Mirk’ani 2000-sti Rusepeş k’elen koniç’opu. Ğurut’aşakis molaxunuşi ceza na niçinu Raduyevis, p’at’işi şkencepe iğodinu. Rusiaşi k’orta Permişi Solikamskişi molaxunales na oğodes p’at’işi şkencepeşi sebebite doloxeni odi3xiru ağodu do 14 Xrist’ana 2002-s dişehidu.

İç’opinanşi “Oxizmet’uşa xaziri vore!” yado nenas na geoç’k’apan do şkurneri tolepete şuri mutepeşiş derdis na dololapan sankim go3’oncğonerepe tis na geixunen andğaneri kianas, skidala, ocedelu do guronoba muşite guramobaşi do k’oçinobaşi dersi na meçu ulvi k’umandanik, doloqlant’eri qva do na uz’irops ar toli muşite Rusi hakimepeşi tolepes dolo3’k’omileri antepe nuğarğalu; “Dobadona çkimi pçvi. Rusepes çkin var vucoxit. Moxtes do dobadona çkinis xe kogedves. Çkin k’abğa var mint’es, çkini k’ala entepek ik’abğes. Askerepe çkini k’ala var ik’abğes do berepe, oxorcape, badepe do xçinepe oğurines. Na gomink’vataten hukmi çkimi şeni ceza vardo mukefati ren. Ellak na momçu skidala, emuşi gzas do çkimi dobadona şeni pskidi. K’arta mutxani Ellaşi xes ren. Akşen emus unt’aşi gamamalen. Ma, 3’oxle Ellaşi do ok’ule k’umandani çkimi Caxar Dudayevişi askeri vore. Na vik’abği şeni çkar pişmani var vore.”                                                                                                                                                              TÜRKÇE