DUDBUT'K'A

DAĞİSTANELİ NENA LEZGURİ

Lezguri (Lezgi çhal), Olandeyulva K’avk’asiuri nenapeşen arti ren do Nax-Dağistan grup’iş doloxe işinen. Dağistanişi Resp’ublik’aş ofisialuri nenapeşen arti Lezguri, Dağistanişi omjoreşk’ele do Azerbaycanişi olandeşk’ele iğarğalen. Fonet’iurot Dağistanişi k’arta nenas na nungaps Lezguri ren, Lakuri do Darguli nenape k’ala mzaxali. Çeçenuri nena k’alati dido ok’ungaps.

Lezguri nenas; Rusiaşi Federasioni, Azerbaycani, Okortule, K’azakistani, K’irgizistani, Turkmenistani, Ozbekistani, Uk’raina do Turkias mağarğalepe uqonun. Mağarğale muşiş irxolo 600 vitoşi- 1 milyoni k’onari ren yado itahminen. Balikesir-Merkez Ortaca (Kirne) oput’e, Balikesir-Manyas Yayla (Dumberez) oput’e, İzmir-Bergama Dağistan oput’e ren, K’avk’asiaşen çveri Lezgepeş dobargeri do nananena mutepeşi na ğarğalapan dixape.

Lezguri nena, maarta fara 20. oş3’anuraşi geç’k’alas Arabuli albonite iç’aru, 1920 3’anas Latinuri albonite oç’arus geiç’k’inu mara 1930 3’anas K’iriluri alboniş oxmaru kogeoç’k’u. Lezguri iptineri noç’arepe 1928 3’anaş k’ule iç’areren. Lezguri ç’araloba mcveşi rentina didote Azeruli, Arabuli do Farsulişen notesire moirderen. Ç’aralobaşi maartani misalepeş şkas bilasa, Leyla do Mecnuni, Tahiri do Zuhre steri noç’arepe, Dağistanelepeşi Rusepe k’ala k’abğape na oxo3’onapaps guramobaşi p’aşurepe do tabiburi svarapes moixvaden. Birapa do destanepes edo xolo guramobaşi p’aşurapes, İmam Şamilişen xalk’uri guramiş vasfi muşite molişinen. Lezgepe, Çeçenepe k’ala İmam Şamilişi irişen sadik’i k’elenarepe iqverenan. Alboni muşis 44 bonca na uğun Lezguri nenas; Tabasaran, Agul, Hinaluğ, Rutul, Saxur dialekt’epe uğun.                                                                                                                                                              TÜRKÇE