DUDBUT'K'A

ÇEÇENURİ NARTUL EFSANEPE

Çeçenuri Nartul Efsanepe (Çeçenuri Nart Erstxo Efsanepe do P’aramitepe), Gamaçkumale Ankaşi p’aramitepeş seriaşi majurani svara yado 2004 3’anaşi St’aroşinaş tutas Mp’olis gamiçkvinu. Sirazhdin Elmurzayevik na k’orobu p’aramitepe, Çeçenuri nenaşen Tarik Cemal Kutluk goktiru. Svaraşi k’ilifi, Yalçin Yoncalikiş k’elen idizainu. Svaras; Germaçiğuri Nartepe, Soskan Solsa Şkvit Cuma do Sumeneç Nart Erstxo, Nart Erstxopek’ala Mart Bolatxope, Kurpali do 3xenimuşi Turpali, Sum Daşi P’aramiti, Baba do Sumi Skiri, Jur Manebreşi P’aramiti, Gurami Ağanmordale steri 37 efsane do p’aramiti gez’in.

Svaraşi k’ap’ula k’ilifis; “Nartuli efsanepe, K’avk’asiuri xalk’epeşi irişen mskva tarixi yadigarepeşen do k’ult’ura mutepeşişi irişen maanoni noç’arepe yado işinen. Nartuli rivayetepe, p’aramitepe, birapape dç. Asetinepe, K’abardeyepe, Ç’erk’ezepe do Abazapek ilmiurot goşogores, dok’orobes, doloç’ares do kogamoçkves. Olande K’avk’asiaş k’arta k’elendo mengaperi tema na uğun am efsanepes, xalk’epeşi xususobate çkvaneroba uğunan. Am svaras na gez’in efsanepe do p’aramitepe xalk’is na uçkin steri iç’arinu do gamiçkvinu.” yado noç’ars.

Numçinuşi nomera: 0212 514 53 54                                                                                                                                                              TÜRKÇE