ANASAYFA

ÇEÇEN NART EFSANELERİ

Çeçen Nart Efsaneleri (Çeçen Nart Erstxo Efsaneleri ve Masalları), Anka Yayınları masal serisinin ikinci kitabı olarak 2004 yılının Eylül ayında İstanbul’da yayımlandı. Sirazhdin Elmurzayev’in derlediği masalları Çeçenceden, Tarık Cemal Kutlu çevirdi. Kitabın kapağı, Yalçın Yoncalık tarafından tasarlandı. Kitapta; Germaçiğ’deki Nartlar, Soskan Solsa Yedi Kardeş ve Altmış Nart Erstxo, Nart Erstxolarla Mart Bolatxolar, Kurpal ile Atı Turpal, Üç Kızkardeşin Masalı, Baba ile Üç Oğlu, İki Arkadaşın Masalı, İki Arkadaşın Masalı, Yiğit Delikanlı gibi 37 efsane ve masal bulunuyor.

Kitabın arka kapağında; “Nart efsaneleri Kafkasya halklarının en güzel tarihi yadigârlarından, kültürlerinin en anlamlılarından sayılmaktadır. Bunlara ait rivayetleri, masalları, türküleri, şarkıları vs. Asetinler, Kabardeyler, Çerkesler ve Abazalar bilimsel ölçülerle araştırıp derlemiş, yazmış ve yayımlamışlardır. Öz ve muhteva bakımından bütün Kuzey Kafkasyalılarda benzerlik arz eden bu efsaneler, her halkın özelliğine göre de farklılık gösterir. Bu kitaptaki efsaneler ve masallar, halkın anlattığı biçimde yazılmış ve yayımlanmıştır.” denilmektedir.

Edinme telefonu: 0212 514 53 54                                                                                                                                                              LAZURİ