DUDBUT'K'A

AR FİLMİ: İRMUTXA DİDO MSKVA İQVASUNON

Altani ren avare, mu na ikips, mute na skidun, na var içkinen ar ağanmordale. İrişen didi ideali muşi ren Beyoğlus bari gon3’k’imu. Mara geç’areli var uğun. Dulya var uğun. Ağanmordale çili muşiti va ren xelineri am xalişen. Altanis hemi çili muşişi guri oxvenu, hemiti manebre do mt’eri muşis t’ani o3’iru unon. Dido 3’anaşen doni na var z’iropt’u cuma muşik ixandeps ç’amişi dep’os. Ar dğas Altanik moik’itxups cumadi muşi. Nurik na ixandeps dep’os koren dido paxali ç’amepe. Nuris var uçkin aya. Altanik am paxali ç’amepe z’iraşi, em ç’amepe oxiru, gamaçamu do em geç’arelite, hulyape muşi na ikipt’u bari gon3’k’imu unon. Hemi Altanis do hemiti Nuris na var uçkit’u ar ondi koren: am dep’o ren mafiaşi. Nurişi p’at’roniti ren mafiak na ixmart’u zavali maç’ame. Nurik var oxo3’onaps Altanişi niyeti. Altanis uçkin Nurişi sap’aroba.

Altanik ç’amepe nixirs. Nuriti elik’atups do ç’amepe na gamaçasunt’u moşvacinonişi noğaşa ulunan. Nuris çkar mutuşen ambari var uğun. Emuk sap’aroba muşi na ren ot’omobili goçu k’ala iboden. Altanik ç’amepe kogamaçaps. P’iasaşa ç’ami na amaxtu na ognu mafiak dep’ope ok’oro3xapaps. Mali solen na gamaxtu astaxolo oxoi3’onen. Mafiak iptinerot noqvilaps dep’oşi maç’ame, so na Nurik ixandept’u. Mafiak icers am dulya Nurik qu yado. Malişi geç’areli ezdimu do Nurişi oqviluşa goink’vatinen. Murenki, Nuris xolo çkar mutuşen ambari var uğun. Emuk arxvala Jap’oni k’ulani k’ala na goloçkvu arjur dğa izmons.

Maktale: Omer Vargi; Oz’iramuşi maktale: Garry Turnbul; Maxvene: Mine Vargi: Senarist’i: Hakan Haksun do Cem Yilmaz; Musik’a: Mazhar Alanson; Sort’i muşi: Drama; Masağalepe: Cem Yilmaz, Mazhar Alanson, Ceyda Duvenci, Selim Naşit Ozcan, Mustafa Uzunyilmaz, Adnan Tonel, Cenk Varcan, Sait Senay; Ginz’enoba muşi: 105 deik’e; Dobadona muşi: Turkia; Nena muşi: Turkuli; Oz’iramuşi tariği: 16 3’anağani 1998.                                                                                                                                                              TÜRKÇE