DUDBUT'K'A

ZAZA PAÇULİAK, TAMO TAMO "NBA" Şİ SUPERULİ BASKETBOLİŞ MURU3XEPEŞİ AR TERİŞ OQOPİNUŞ ŞARAS REN

Dido ağanmordala rt’uşi, Turketişi menceloni do k’arta 3’anas şamp’ionoba şeni na isters bask’etbolişi t’akimepeşen ar teri na ren Ulkerspor-işa na moxtu Zaza Paçuliak, tamo tamo NBA-şi (Amerik’aşi Na3ionaluri Bask’etbolişi Liga) bask’etboliş sup’er muru3xepeşen ar teriş oqopinuşi şaras ren.

1984 3’anas dobadineri na ren Zaza Paçuliak, 1999 - 2003 3’anapeşi şkas Ulkerspor-iş t’akimişi dido beciti mabask’etbolepeş ar teri rt’u. Em orapes dido ağanmordala rt’u mara muşişen dido didi çkva mabask’etbolepeş 3’oxle dido k’ai do guroni istert’u. Zaza Paçuliak em orapes Ulkerspor k’ala artneri na gamaxtu mteli xolo Turketişi Bask’etbolişi do Avrop’aşi sup’eruli ligapes, pot’aşi tudele menceloni pivot’epe k’ala dido mç’ipaşaşi difen3ia na ikips, ribaunt’i do point’işi k’at’egorias jur rak'amoni ist’at’ist’ik’epe k’ala na isters ar ağanmordala pivot’i rt’u.

2003 3’anas dido ağanmordala rt’uşi NBA-şi draft’epes amaxtu do eşo ordoşen Orlando Magic-ik Paçulia draft’i qu. Uk’açxe Milmaauke Bucks, ekoleşenti Atlanta Hawks-işa mendaxtu. Zaza Paçuliak a3’iti xolo Atlanta Hawkis, ribaunt’i do poitişi k’ategoriapes jur rak'amoni istatistik’epe k’ala isters. İri xolo bask’etbolişi avt’orit’epek na moxtasunon 3’anapes NBA-şi sup’er pivot’epeşen ar teri iqvasunon yado icernan. Muç’o eşo Ulkerspor-is na rt’u 3’anapes steri xolo eşo pot’aşi tudele dido menceloni p’ivotepe k’ala lima ikips, entepeşi iri xoloşa pot’aşi morgvala genk’ilaps.                                                                                                                                                              TÜRKÇE