DUDBUT'K'A

OSMANALİŞİ DİXAPEŞ ZİT'APUNA

Tarixuri magoşogore Nuri Akbayariş k’elen nok’orobe “Osmanalişi Dixapeş Zit’apuna”, Tarixişi Vak’ifi Yurt Gamaçkvaleşi Osmanali Goşogorapeşi Seriaşen Xrist’ana 2001-s St’amp’olis gamiçkvinu. Zit’apunaşi k’ilifiş dizaini Yonca Orenik xvenu. Zit’apunas, Osmanalişi tarixuri dixapeşi dobargalepeşi; eyalet’i, vilayet’i, k’aza do beldepeşi coxope, amdğaneris mek’ireli şkaguri mutepeşi do ağani coxo mutepeşi k’ala iç’arinen.

Am zit’apuna saha muşis maartani xanda ren do Osmanaliş dobargalepeşi coxope anşoşi 3’aneri tarixi muşite do sum k’itaşa gont’aleri dixapeşi mçirenobate doliç’aren. Dixapeşi coxope nenaçkina do tarixişi oşkari nç’elaşi sahapeşen renan do am xanda tarixuri magoşorepe şeni ixazirineren, Arabuli boncapete dixapeşi imlapeş do mtini ok’itxupeş otespitu inoğirineren. Bilasa Osmanalişi Oxen3ale dilixvuş k’ule yeçkindineri mileturi oxen3alepeşi devres -antepeşa Turkiaşi Cumxuriet’iti unt’alun- dixapeşi coxope mileturi renobaşi ifade, mileturi minobaşi simge işineren do mileti noktinu şeni mtelixolo iktirineren, edo am xalik tarixuri magoşorepe şeni amdğaneris olagu muşi meç’ireli dido mesele yoçkinderen. Zit’apunas Turkias cumxuriet’işi devres xveneri am ç’eşidi ktirapape k’ala em dixapeşi çkvaneri coxopeti iç’arineren. Am zit’apuna k’arta seviyeşi tarixuri magoşogores nargen do Osmanalişi tarixuri dixape şeniti mdadeşi vasifi uğun.

Numçinuşi nomera: 0212 522 02 02                                                                                                                                                              TÜRKÇE