ANASAYFA

OSMANLI YER ADLARI SÖZLÜĞÜ

Tarih araştırmacısı Nuri Akbayar tarafından derlenen “Osmanlı Yer Adları Sözlüğü”, Tarih Vakfı Yurt Yayınlarının Osmanlı Araştırmaları Dizisi kapsamında Aralık 2001 tarihinde İstanbul’da yayımlandı. Kapak tasarımı Yonca Ören tarafından yapılan sözlükte, Osmanlı tarihsel coğrafyasındaki yerleşim birimlerinin eyalet, vilayet, kaza ve belde isimleri, günümüzde bağlı oldukları merkezler ve yeni isimleriyle birlikte sunulmaktadır.

Alanında ilk çalışma olan bu sözlük, Osmanlı yerleşim yerlerinin adlarını altıyüz yıllık tarihi derinliği ve üç kıtaya yayılmış coğrafi genişliği içinde kapsamaktadır. Dilbilim ile tarihin ortak ilgi alanlarından olan yer adları bu çalışmada tarih araştırmacılarına yönelik olarak ele alınmış, adların Arap harfleriyle imlâlarının ve doğru okunuşlarının saptanması amaçlanmıştır. Özellikle Osmanlı Devleti'nin tarih sahnesinden çekilmesinden sonra ortaya çıkan ulus devletler döneminde -ki bunlara Türkiye Cumhuriyeti de dahildir- yer adları ulusal varlığın bir ifadesi, ulusal kimliğin bir simgesi sayılarak ulusallaşma adına geniş çapta değişikliğe uğramış, bu durum günümüzde tarih araştırmacıları için içinden çıkılması zor birçok soruna yol açmıştır. Sözlükte Türkiye'de cumhuriyet döneminde yapılan bu türden değişiklikler yanında o yerleşim yerinin değişik adları da gösterilmiştir. Her düzeyden tarih araştırmacısının kolaylıkla yararlanabileceği bu sözlük Osmanlı tarihsel coğrafyası için de bir kılavuz niteliğindedir.

Edinme telefonu: 0212 522 02 02                                                                                                                                                              LAZURİ