DUDBUT'K'A

ART FİLMİ: GURİ SKANİS K'İTXİ

Jur ağanmorde k’oçi Esma do Mustafa artimajuraşi qoropeli renan. Entepe şeni moxtanoras arto iqvent’aşi maana uğun. Vana skidalas çkar ğirsi var uğun. Mara am qoropas devreşa do mahalişa xasi art handik’ap’i uğun. Mustafa şinaxeri art Xrist’iani ren. Esmakti k’artayikti eya Muslimani uçkinan. Majura k’ele Osmanalişi Oxen3alek, k’anonuri gen3’uranute Xrist’iani xalk’is Muslimanepe k’ala musavi st’at’u meçeren. K’ilises unon, şinaxeri Xrist’ianepes dini mutepeşi gamognapan. Mustafa şeni aya meç’ireli xali ren; k’ilise k’ala qoropeli muşişi oşkes kodoskideren. Xrist’iani minoba muşi oxoi3’onaşi Esma var duskidasunon do emuşeni. Muslimani art k’ulanişi Xrist’iani art biç’i k’ala okimocu varti cemiet’uri do varti k’anonuri mumkini ren.

Mustafak Esma iqonasunon do am xali oxo3’onapasunon. K’aixeşa uçkin Esmak am xali mesele var qvasunon. Jur qoropelik omt’u şeni ixazirenanşi Mustafaşi p’ap’uli doğurun. “Xaci Suleymani” baba muşi do p’ap’uli muşi steri Muslimanepeşi mezarepunas doixvasunon. Cemaatik ğuraşi namazi oxvenuşa ixazirent’aşi Mustafaşi nandidik astaxolo goşatxen. “Dodgitit!”ya zop’ons. “Kimoci çkimis Yuhannesi coxons do vaftizi xveneri Xrist’iani ren.” Esmaşi do Mustafaşi qoropa memnueri qoropa nikten. Xoloti qoropelepek k’arta mutxa iqvasnati imt’asunonan. Mara Esma art Xrist’iani k’ala omt’inute şkurneri skidala goloçkvinuşa unaxonde art mitxa koren: Esmaşi p’at’işi maqorope Memet’i. Cemiet’uri şart’epe Esma do Mustafaşi qoropaşen umosi menceloni renan. Edo qoropa mutepeşiş omancelu şeni efsane oqopinu dvaç’irnan.

Maktale do senario: Yusuf Kurçenli; Masağalepe: Tuba Buyukustun, Şevval Sam, Kenan Ece, Ayla Algan, Mahmut Gokgoz, Taner Barlas, Civan Canova, Selda Ozer, Hakan Karahan, Ayşe Tunaboylu, Emin Gumuşkaya, Tomris Oğuzalp, Nihat İleri, Yaşar Akin, Doruk Şengezer, Hakan Eratik, Alp Oyken, Ender Yigit, Levent Can, Engin Gunay, Hilmi Ozçelik; Maxvene: Nesteren Davutoğlu; Xeşnobaşi maktale: Colin Mounier; Musik’a: Ayşenur Kolivar, Ayşe Onder; Ç’eşidi muşi: Drami, romant’ik’i; Ora muşi: 115 deik’e; 3’ana muşi: 2010 Turkia.                                                                                                                                                              TÜRKÇE