DUDBUT'K'A

ÇAMLİXEMŞİNİŞİ GOLA AYDERİ

Gola Ayderi, Rizinişi ilçe Çamlixemşinişi 19 k’m omjoreyulvas, 1350 met’re mağaloboni, ladini do k’ayinişi mt’k’apete gont’aleri gola ren. Gola Ayderişi irişen beciti xususobape, astimişa k’ai moxtimeri t’aroni, topuri do abano ren. Rizinişi Vilayeturi Salnames, Çamlixemşin nahiyes Hala ğalişi gomorgvas Ayderişi abono do madenişi 3’k’ari molişinen. Abanoşi tarixi 1700-oni 3’anapeşa nunç’uşun. Gola Ayderi şeni 1900-oni 3’anapes T’amt’raşi Rumi P’ont’oşi Oxen3aleş moşvacinuşi soti yado goliç’arinen.

Gola Ayderi, nargeri 3’k’ari muşite muik’itxen do 1987 3’anas t’urizmuri şkaguri yado gamoignapu. Abanoşi 3’k’ari, romat’izmuri mem3xvalaşi zabunobape, xuçeşi, oxazmuşi, sirk’ulasionişi sist’emiş zabunobape, oxorcaluri zabunobape, opsimuşi zabunobapeşa k’ai mulun yado idia ixvenen do moderni tesisepe geik’idineren. 260 met’re k’ut’alişen eşiğineri 50 derece t’u3anonaşi abanoşi 3’k’arepe, egzema do sedefi, ağanmordobaşi p’up’uzepe steri t’k’ebişi zabunobapeş oşvelusti ixmarinen. Abanoşi 3’k’ari k’oçişa, havuzişa amaxtaşi, ibonaşi vana şvaşi nargen.

Gola Ayderis, Xemşinepek monç’inoras tipi ç’k’irupt’es do skidinape muşi şeni qinoraşi tipi ok’obğapt’es. T’urizmişi şkaguri iquşi am vasfi muşi gundunu. Amdğaneris p’ansionoba do t’urist’epeşa hediyeşi eşyaş mağazape oskedinuşi odudepe niktu.                                                                                                                                                              TÜRKÇE