DUDBUT'K'A

LAZURİ METNEPE (YOSEF QİPŞİZ'E)

P’rofesori Yosef Qipşiz’eşk’elen nok’orobe Lazuri Metnepe, 1939 3’anas Tbilisis gamiçkvinu. Am ketabi, SSCA İlmepeşi Ak’ademişi Okortuleşi Şubeşi, Nik’olai Mari Nena Tarixi do K’ult’uraşi Oçkinaleşi gamaçkva ren do ketabi P’rof. Arnold Çikobavak gen3’uranu edo Ş. Ç’umburiz’ek ge3’ipxu. Ketabişi kunye Rusuli do Frengiuri nenateti ç’areli ren do SSCA İlmepeşi Ak’ademişk’elen xveneri, Lazuri metnepeşi majurani ok’orobu ren.

Ketabişi geç’k’alas, P’rof. Arnold Çikobavaşk’elen ç’areli go3’otkvala do “P’rofesori Yosef Qipşiz’e do Lazuri Nenaşi İlmiuri Gurapa” coxoni mak’ale gez’in. Ketabişi 1. filas Xopaşen nok’orobe 38 metini, 2. filas Arkabişen nok’orobe 17 metini do Vi3’eden nok’orobe 10 metini, 3. filas Atenaşen nok’orobe 28 metini gez’in. P’aramiti, hekaye, şiiri, birapaşi zit’ape steri Lazuri xalk’uri ç’aralobaşi misalepeşen 3’opxeri 93 metnis, X3ala-Mariaşina 1917 3’anaşi tarixi uğun.

Ketabişi metnepeşi namtinepe ren: Muharebe do Muhacirobaşi Ambari, Lazişi Tarixi, Mapa3’k’ari, Lazistanişi Tarixi, Oçilu do Sicaloba, Çxaluri Memedali, Çxaluri P’aramiti, Vezirişi Meseli, K’at’uşi Meseli, Ağremi do Moduli K’ona, Balk’anişi Muharebe, Atinuri Oxorepe do Atinurepeşi Dulya, Aşi Ak’ardaşi, K’oncolozi Dğa, Delişi Meseli, Lazuri Dest’ane.                                                                                                                                                              TÜRKÇE