DUDBUT'K'A

ART FİLMİ: MOXTANORA GOLİGİNZ'ANEN

Filmi Moxtanora Goliginz’anen, k’ap’et’işi siaset’uri temelis gexuneri do gurişi uskidineri hekaye ren. Ağanmorde k’ulani Sumruk, universit’es musik’aluri goşogorape ikips do m3ika Kurduri, m3ikati Xemşinuri (Armenurişi dialekt’i) ğarğalaps. M3ikanobaşi meselepe inç’els do Yaşar Kemalişi ar ketabis ç’areli “Teşke Anatolaişi k’arta k’oro3xalepe, mutepeşi xonarepete maşinaxat’es” zit’ak notesiraps edo Kurdistanişa, xalk’epeşi xonarepe do nenape oşinaxu şeni ulun. Qoropeli muşi Haruni k’ala ok’ui3’k’en do goşogora muşi şeni Diyarbekirişa mulun. Magzaloba mk’ule naqonasunon a3’onet’u mara Sumruşi skidalaşi irişen ginz’e magzalobaşa nikten. Sumruşi xvala magzalobaşa, Diyarbekiris muşeburi t’aleri mcveşi k’iliseşi maçvale Antranik cumadi, Diyarbekirişi sokağepes k’orsani dvd-şi magamaçame Cin Ahmedi do mintik’as noqoneri do coxo ugadvaleri limaşi şahidi dido k’oçepek elak’atenan.

Sumruk, sum tutaş morgvalis dodgineri Diyarbekiris k’oro3xalepeşi hekayepe igurapt’uşi ç’vini muşiti k’aixeşa oxo3’onaps. Uk’uleti umosi mendraşa, Herkarişk’ele gzas gedgitun. Herkaris, moçodineri germaluri art oput’eşa ulut’esşi am oşkurnoni magzaloba uoxo3’oneri Ahmedik “Muşeni bilasa am oput’e, mu ren ekonaşis?” k’itxaşa coğabi var meçaps. Filmis, Kurdepeşi mesele k’ala Armeni dobadonarepe çkinişi mek’arbineri cemaat’i do genk’ileri k’ilisepe, 100 3’anaşen doni skidineri oğodapeti oxoi3’onapen. Filmi Moxtanora Goliginz’anen, magzaloba goşogoruşa mektineri dido nenoni do dido k’ult’uroni art gzaşi filmi ren. Filmis p’rofesioneli masağalepe k’ala amat’ori dido masağalepesti roli aqves. Filmis geç’k’alas 3xenişi oqvilu, Armenuri k’ilises gont’aleri Xampoşeni k’oro3xala, t’ibaşp’icis gedgineri xvala ca, yulvaşk’ele onz’ğonis gondineri mezare arçkva var goiç’k’ondinaminonan.

Senario do maktale: Ozcan Alper; Z’irapaşi maktale: Feza Çaldiran; Xeşnobaşi maktale: Tolunay Turkoz; Musik’a: Mustafa Biber; Masağalepe: Gaye Gursel, Durukan Ordu, Sarkis Seropyan, Osman Karakoç, Gullu Ozalp Ulusoy, Erdal Kirik; Ç’eşidi muşi: Romant’ik’i; Nena muşi: Turkuli; Ora muşi: 108 deik’e; 3’ana muşi: 2011; Dobadona muşi: Frengia, Turkia, Germania.                                                                                                                                                              TÜRKÇE