DUDBUT'K'A

MİMAR SİNANİ

Mimar Sinani (Abdulmennanoğli Sinani) Osmanalişi dudmimari do inşaatişi muhendisi ren. Mimar Sinanik, I. Suleymani, II. Selimi do III. Muradişi orapes 50 3’anaş morgvalis dudmimaroba qu do nok’idepe muşite golaxtoras do amdğas kianas içinu. Abdulmennanoğlu Sinani, K’aiserişi oput’e Agrianosis art Rumişi bere yado dibadu. 1511 3’anas Yavuz Sultan Selimişi oras goşi3xunu do St’amp’oliş ağançerepeşi ocaxişa moiqoninu.

Abdulmennanoğlu Sinani, Yavuz Sultan Selimişi Misiriş seferişa mimari yado ak’atu. 1521 3’anas K’anuni Sultan Suleymanişi Belgradiş seferişa ağançeri yado ak’atu. 1522 3’anas Rodosişi seferişa do Belgradişi seferişa 3xenoni sekbani yado ak’atu. 1526 3’anas Mohacişi meidanuri limaş k’ule dido nirgu şeni itakdirinu do acemi berepeşi dudyayalobaşa iterfinu. Uk’ule dudzemberek’i do dudt’eknisieni iqu. 1533 3’anas K’anuni Sultan Suleymanişi İraniş seferis t’iba Vanişen mek’axtimu şeni jur dolonis sum tane k’adirga geok’idapu do didi itibari mogu. İranişi seferiş k’ule ağançerişi ocaxis mağala itibaroni hasek’işi rutbe niçinu. Am rutbete, 1537 Korfu, Pulya do 1538 Moldaviaşi seferepeşa ak’atu.

Abdulmennanoğlu Sinani, 17 3’aneri ağançerobaş k’ule 49 3’aneri rt’uşi 1538 3’anas dudmimari iqu. Mimar Sinanik dudmimari iquş k’ule genok’ide sum eseri, xeşnoba muşişi omordinuş merhalepe renan. Antepeşi maartani ren St’amp’olişi Şehzade came do kulliye. Şehzadeşi came otxo gverdi k’ubbeşi oşkes şkaguri art k’ubbeşi tarzis genok’ide ren do uk’açxeni xveneri camepeşa timsali iqveren. Suleymaniyeşi came, Mimar Sinanişi St’amp’olis genok’ide irişen mskva eseri ren. Muşi tkvalate k’alfanobaşi oras 1550-1557 3’anapeşi oşkes geik’idineren. Mimar Sinanişi irişen didi eseri ren 86 3’aneri rt’uşi genok’ide do “ust’alobaşi eseri çkimi” tkveri Edirne Selimiyeşi came (1575).

Mimar Sinani, dudmimari rt’uşi artimajuraşen çkvaneri dulyapete ibodu. 1573 3’anas Ayasofiaşi k’ubbepe otamiru do gomorgva muşis k’idape golonsvaru edo amdğanerdğaşa k’ap’et’i moxtimus nuşvelu. St’amp’olişi caddepeş mçirenoba, oxorepeşi gek’idu do lağumepeşi nok’irute ibodu. Sokağepeşi ndarobaşi sebebite enoçkinde oç’vaşi şkurnape şeni fermani gamognapu. Mimar Sinani 1588 3’anas St’amp’olis ğuru do Suleymaniyeşi cameş kinaris muşi noxvene turbes dixvinu. Mimar Sinanik; 84 came, 52 mescidi, 57 medrese, 7 darulk’urra, 22 turbe, 17 imareti, 3 daruşşifa, 5 3’k’arişgza do kemeri, 8 xinci, 20 kervansarayi, 36 sarayi, 8 mahzeni do 48 obonale do mtelot 365 eseri gedginu.                                                                                                                                                              TÜRKÇE