ANASAYFA

MİMAR SİNAN

Mimar Sinan (Abdulmennanoğlu Sinan) Osmanlı baş mimarı ve inşaat mühendisidir. I. Süleyman, II. Selim ve III. Murat dönemlerinde 50 yıl süreyle baş mimar olarak görev yapan Mimar Sinan, yapıtlarıyla geçmişte ve günümüzde dünyaca tanınmıştır. Abdulmennanoğlu Sinan, Kayseri'nin Agrianos köyünde bir Rum çocuğu olarak doğmuştur. 1511'de Yavuz Sultan Selim zamanında devşirme olarak İstanbul'a gelmiş yeniçeri ocağına alınmıştır.

Abdulmennanoğlu Sinan, mimar olarak Yavuz Sultan Selim'in Mısır seferine katıldı. 1521’de Kanuni Sultan Süleyman’ın Belgrad seferine yeniçeri olarak katıldı. 1522’de Rodos seferine ve Belgrad seferine atlı sekban olarak katılıp, 1526 Mohaç meydan muharebesinden sonra, gösterdiği yararlıklar sebebiyle takdir edilerek acemi oğlanlar yayabaşılığına terfi ettirildi. Sonraları zemberekçibaşı ve başteknisyen oldu. 1533’te Kanuni Sultan Süleyman’ın İran seferi sırasında Van gölünde karşı sahile gitmek için iki haftada üç adet kadırga yapıp donatarak büyük itibar kazandı. İran seferinden dönüşte, yeniçeri ocağında itibarı yüksek olan hasekilik rütbesi verildi. Bu rütbeyle, 1537 Korfu, Pulya ve 1538 Moldavya seferlerine katıldı.

Abdulmennanoğlu Sinan, 17 yıllık yeniçerilik hayatından sonra 49 yaşında iken 1538’de baş mimarlık görevine atandı. Mimar Sinan’ın mimarbaşı olduktan sonra verdiği üç büyük eser, onun sanatının gelişmesini gösteren basamaklardır. Bunların ilki İstanbul'daki Şehzade camii ve külliyesidir. Dört yarım kubbenin ortasında merkezi bir kubbe tarzında inşa edilen Şehzade camii, daha sonra yapılan bütün camilere örnek teşkil etmiştir. Süleymaniye camii, Mimar Sinan’ın İstanbul’daki en muhteşem eseridir. Kendi tabiriyle kalfalık döneminde, 1550-1557 yılları arasında yapılmıştır. Mimar Sinan’ın en büyük eseri ise, 86 yaşında yaptığı ve "ustalık eserim" diye takdim ettiği, Edirne’deki Selimiye camiidir (1575).

Mimar Sinan, mimarbaşı olduğu sürece birbirinden çok değişik konularla uğraştı. 1573’te Ayasofya’nın kubbesini onararak çevresine, takviyeli duvarlar yaptı ve eserin bu günlere sağlam olarak gelmesini sağladı. İstanbul caddelerinin genişliği, evlerin yapımı ve lağımların bağlanmasıyla uğraştı. Sokakların darlığı sebebiyle ortaya çıkan yangın tehlikesine dikkat çekip bu hususta ferman yayınlattı. 1588'de İstanbul'da vefat eden Mimar Sinan, Süleymaniye camiinin yanında kendi yaptığı sade türbeye defnedilmiştir. Mimar Sinan; 84 camii, 52 mescit, 57 medrese, 7 darülkurra, 22 türbe, 17 imaret, 3 darüşşifa, 5 suyolu ve kemeri, 8 köprü, 20 kervansaray, 36 saray, 8 mahzen ve 48 hamam olmak üzere 365 eser vermiştir.                                                                                                                                                              LAZURİ