DUDBUT'K'A

XVAMERİ ZEVİDİ

Zevidi (Salix), Zevidigilepeşi (Salicaceae) familiaşen Salix cinsişi geno3’ipxe dişkaluri mzgudape ren. Ginz’e ca vana mk’ule cap’ina steri iqvenan. Didote qinoras but’k’a dobğapan do nadirenti iroras jvari doskidunan. Bilasa 3’k’arişi kinarepes irdenan. Xilape muşi k’apsuli steri ren. Qa mutepeşiş doloxe asp’irini coxoni ç’amişi akt’ivi madde salisini do taneni uğun.

K’urump’epe muşi arteri pulite motveri ren do didote morçi iqvenan. K’urump’epe morçepeşi jin helezoni steri gok’ireli iqvenan. Arjur ç’eşidi muşis jur k’ele gok’ireli aqven do dudişi k’urump’epe p’seudot’erminali iqven. But’k’ape muşi gopaşeri, sade do ginz’e şeridi vana elipsi steri ren. Kinarepe muşi tami vana guddoni do mç’ipe k’ibironi, mçxu k’ibironi, filaşi k’ibironi ren. Ekseri mk’ule mxa do didote qucip’inape uğun. Jur k’eleni pukirepe muşi bğapa steri ok’odginan. Namtini ç’eşidepek but’k’aşen 3’oxle do namtini ç’eşidepek but’k’a k’ala pukiri gon3’k’ipan. Ar cinsoni, jur oxorp’inoni do entomogami renan. Zevidepek perpot cinci eşimernan, ç’k’emepe muşik mk’ule oras oçimenuşi xususiet’i gundununan do emuşeni k’arta sotis puladi do cincişi morçite imralenan.

Zevidi oşke Asiaşi do Anatoliaşi Turkuli k’ult’urasti xvameri işinen edo Osmanalişi oxen3aleş genok’ide şkagurişati coxo muşi niçineren. Turkias; Anatoliaşi zevidi (Salix anatolica), Erguvani zevidi (Salix purpurea), Rizinişi zevidi (Salix rizeensis), T’amt’raşi zevidi (Salix trabzonica) ç’eşidepe uğun. Zevidişi feidepe ok’oro3xute var içoden: iştaği monz’inaps, korbaçxala oçodinaps, t’u3anoba dork’inaps, mik’robepe oğurinaps, xuçepe oteskinaps, odi3xiru mek’vatups, uncirelobas nargen, xuras menceli meçaps, romatizma do gutişi şikaet’epe om3ikanaps, mesaneşi kvapeş gamağinus nuşvels do eğinderoba gamaçodups.                                                                                                                                                              TÜRKÇE