DUDBUT'K'A

KURDEPE

Magazete maç’are Hasan Cemaliş k’elen ç’areli “Kurdepe” coxoni ketabi, Doğan gamaçkvaleşi, goşogora/goxosaraşi filaşen İgrik’a 2003 tarixis St’amp’olis gamiçkvinu. Ketabişi k’ilifişi dizaini DPN Designiş k’elen ixvenu. Hasan Cemalik ketabişi go3’otkvales; “Am ketabi xvala Kurdepeşi var Turkepeşiti ren. M3ikati Turkiaşi demok’rasiuri xalepeşi mtanura ketabi ren. Tarixuri goşogora çkar va ren. Art magazeteşi not’epe ren. Varna aktuali oğodape oçkinu şeni na iboden art magazeteşi dğaluri işinen” yado ketabi muşi oçinapaps.

Ketabişi k’ap’ulaşi k’ilifis antepe noç’ars: “Kurdepe, Kurdepeşi mesele, PKK k’ala şideti do t’eroriş 3’anapeşi mpuleri dulyapeş oguru ginonani? Omjoreyulva, olande İrak’i, di3xiri do daçxurişi dixape art magazeteşi tolite goxtimu inç’elti? Varna oşkeyulvas t’erori do şidetişi odude, Bekaaşi rubaşa menç’işinu do Apo k’ala serişgverdis ok’oxtimu şeni mu zop’ont? Germa Cudişi dudis askerepe k’ala otanu, Diyarbekiris, Şernuhis PKK-şi gerilape k’ala, Kurdi gamantanerepe k’ala ok’oxtimu, Cizires, Dicleşi ak’ras varna Koseris do Tellas Kurdepe k’ala kebabi oç’k’omu, Ank’aras oxen3aleşi tik’onozepe k’ala, Genelk’urmayişi dudmaxvencepe k’ala, istixbaratişi mesulepe k’ala oğarğalu, Beyrutis do Şamis oğodapeş oxo3’onu, Vaşingt’onis maistixbaratepe k’ala ok’oğarğalu do Turkias 1984 3’anaşen doni derdi na oğodaps meseleş oxo3’onu ginonani? Am ketabis xvala Kurdepe va ren, Turkepeti ren. Xvala siaset’i va ren, bilasa k’oçepe k’ala entepeşi dramepeti ren. Am ketabişa vitoovro 3’anaş 3’oxle oxazirus geiç’k’inu. Oç’aru dilingonuşi “Oskedinu şeni illaki ç’viniş on3’iru unoni?” tkveri-tkveri jur 3’anas naqonu”.

Numçinuşi nomera: 0212 373 77 00                                                                                                                                                              TÜRKÇE