DUDBUT'K'A

ART FİLMİ: BERİVAN

1992 3’anaşi Nevruzis şilyadoşilya k’oçik çkar umeşveno art oras yedgiteret’u do şurdogurite ik’abğeret’u. Em oras art oxorca ik’un3xinet’u. Em oxorcak ti muşişen umo3’k’eri kefiyete iz’iret’u do xalk’is go3’vancğonept’u. Dido şkence oğodineri do yaralineri em oxorcaşi coxo rt’u Berivan Cizre.

Berivan Cizre k’ala ok’oğarğalute xazireli “Art Yedgitaşi Destani: Berivan” coxoni dok’ument’uri filmis, Berivan Cizreşi do 1992 3’anaşi Cizreşi Nevruziş hekaye oxoi3’onapinen. 48 dek’ik’oni dok’ument’uri filmi masağale do maktale Aydin Orakik oktaleren do yedgitaşi dğalepeş uçkineri mutxape do Cizreşi guramoba oxo3’onaperen. Dok’ument’uri filmişi arşivuri z’irapape Cizreşi gamotkute i3’irinen do xoloti gomoşinapan namut 17 k’oçi ğureret’u, vitdovit k’oçi silaxite iyaralineret’u, oşdooşi k’oçi iç’opineret’u do art magazete iğurineret’u dğalepe.

Maktale: Aydin Orak; Musik’a: Yekbun; Mont’aji: Berzan İso; K’amera: Piroz Gultekin; Arşivi: Husamettin Orak-Aslan Harre; Efekt’i: Ozgun Yarar; On3’uranu: Masum Elmas; Grafik’i: İdris Bariş; Ç’eşidi muşi: Dok’ument’uri; 3’ana muşi: 2010; Ora muşi: 48 dek’ik’e; Dobadona muşi: Turkia; Nena muşi: Turkuli, İnglisuri, Frengiuri, Germanuri, İt’alianuri, Arabuli.                                                                                                                                                              TÜRKÇE