DUDBUT'K'A

ÇAİŞİ ALT'ERNAT'İVİ KİVİ İQOPİNEN-İ?

Turketişi 204 şilya ocaxik 774 şilya dek’aris çaişi ziraat’i ikips. İri xolo Turketişi k’oçepeşi çaiş oşumuş k’apasit’eti maksimumot 180-190 şilya toni xomula çai ren. Çaişi ziraat’i na ixvenen svapeşi eni beciti oskedinuşi nafak’a xolo çaişi sek’t’orişen mulun. Arxvala hukumetişi fabrik’a na ren Çaykur-is mteli xolo Turketiş doloxe 46 çaişi fabrik’a uğun. Edo Çaykuri-şen umosi dido oxoşkvaş çaiş fabrik’ape renan. Am fabrik’apes na ixandepan madulyape, am fabrik’apes t’eknik’uri materyalepe do oç’k’omaleş malzemepe na gamaçapan tucarepe do aşo çkva do çkva sek’t’orepe ok’obdvatşi çaişi sek’t’orik, çaişi ziraat’i na ixvenen svalepeşi k’oçepe şeni, dido beciti i ren.

Mara kivi şeni mutu skani k’op’erat’ifi do fabrik’a va ren aşo svalepes. Mağazepes buket’i muşi 40-50 k’uruşişen gamiçinen mara mağazaşi mancepek kivişi renciberepeşen kivi yeç’opupt’anşi kilo muşis 30 varna maksimumi 40 k’uruşi meçapan. Amuşeni ki kivişi renciberepek kivişi pasişi p’olit’ik’a va mo3’ondapan.

Kivişi ordu do oskedinu şeni çkini let’ape ek’ologurot çkva svalepeşen met’i k’ai ren. Emuşeni kivişi ziraat’i oxvenu çkinda dido ek’onomiuri maqvenan do aşoten dido geç’areli momagenan.

Ar portuk’alis na uğun C-şi vit’aminişen jur fara dido vit’amini na uğun kivi, p'ot'asiumi şeni xampa ren do korbaşi z’abunobapeşa k’ai mulun do ink’ibazobaşi nat’uraluri ç’ami ren.                                                                                                                                                              TÜRKÇE